GALERIE

Galeria „Korytarz”
Podstawowym celem programowej pracy galerii „Korytarz” jest ciągłe udostępnianie różnych form fotografii artystycznej szerokim kręgom odbiorców, a także rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania tą dziedziną sztuki.