Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul.1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra

Jeśli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: jck@jck.pl

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania działań statutowych Jeleniogórskiego Centrum Kultury tzn.:

 

- prowadzenia zajęć warsztatowych, kół, sekcji i grup artystycznych organizowanych przez Jeleniogórskie Centrum Kultury;

- umożliwienia Panu/Pani uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych i edukacyjnych organizowanych przez Jeleniogórskie Centrum Kultury;

- promocji wydarzeń organizowanych przez Jeleniogórskie Centrum Kultury;

- prowadzenia sprawozdawczości i rozliczeń z realizacji wydarzeń i udzielonych dla JCK dotacji.

 

Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać:

Ma Pani/Pana prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą przechowywane przez okres…..

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.