Historia i misja:

Jeleniogórskie Centrum Kultury powstało w 2002 roku w wyniku połączenia Miejskiego Ośrodka Kultury i Regionalnego Centrum Kultury (dawny Wojewódzki Dom Kultury). W lipcu 2021 roku JCK zyskało dwie nowe siedziby. Stało się tak w wyniku przyłączenia do struktury Domów Kultury "Muflon" i "Przystań Twórcza". Aktuanie nasze siedziby znajdują się w 3 różnych dzielicach Jeleniej Góry: Centrum, Sobieszów oraz Cieplice, dzięki temu możemy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, niezależnie od miejsca zamieszkania. Misją placówek jest przygotowanie młodego pokolenia do twórczego i aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie oferty rozrywkowej i rekreacyjnej dla mieszkańców regionu i przebywających w nim turystów.


Edukacja artystyczna:

Wiodącą i priorytetową rolę spełnia edukacja artystyczna dla wszystkich grup wiekowych, prowadzona we wszystkich podstawowych dziedzinach sztuki. Twórcza kadra instruktorów zapewnia szerokie możliwości rozwinięcia swoich zainteresowań i talentów oraz zdobycia wiedzy w ramach prowadzonych przez JCK kursów, pracowni, zespołów artystycznych, galerii, warsztatów i klubów. Szczegóły w zakładce pracownie.


Impresariat i organizacja imprez:

Prowadzony przez JCK impresariat artystyczny pracuje głównie na rzecz miasta i regionu jeleniogórskiego. Organizujemy kameralne imprezy dla kilkudziesięciu widzów i plenerowe wydarzenia dla kilkunastotysięcznych grup odbiorców. W programie JCK znajdują się zarówno pojedyncze koncerty i spektakle jak i wielodniowe festiwale sztuki. Szczegóły w zakładce wydarzenia.


Zapraszamy do współpracy:

JCK zaprasza do współpracy na zasadach komercyjnych i niekomercyjnych wszystkich zainteresowanych współtworzeniem naszej oferty. Szczegóły w zakładce usługi jck.

 
 
Jarosław Gromadzki
Dyrektor Jeleniogórskiego
Centrum Kultury 

jgromadzki4@wp.pl
nr. 75 64 23 880
Małgorzata Figacz
Główna księgowa

ksiegowosc@jck.pl
nr wew. 33
Łukasz Duda
kierownik impresariatu, organizacja imprez, Festiwal Pestka

teatr@teatrodnaleziony.pl
nr 508-192-261
Łukasz Rzemiński
kierownik zespołu techniczno-administracyjnego, 

rzeminski@gmail.com
nr. 75 64 23 880
Edyta Kulla
Kierownik zespołu edukacji artystycznej i pracy środowiskowej

ekulla72@gmail.com
nr wew. 27
Krystyna Śliwa
kadry, wynajmy sal, informacja ogólna, zapisy do JCK

jck@jck.pl
nr. 75 64 23 880
Emilia Kosman
informacja ogólna, zapisy do JCK, kasa zap-pożyczkowa

jck@jck.pl
nr. 75 64 23 880
Danuta Syryca
Organizacja widowni, wynajmy sal, bilety, sekretariat

impresariat@jck.pl
nr 75 64 78 884
Laura Uglanica
Organizacja widowni, wynajmy sal, bilety, sekretariat

impresariat@jck.pl
nr 75 64 78 884
Magdalena Rzeszutek
Specjalista ds. promocji, grafik komputerowy

magdalenarzeszutekjck@gmail.com
nr wew. 30
Mirosław Kulla
pracownia ceramiki, warsztaty, plenery artystyczne

mironkulla@gmail.com
nr wew. 35
Tomasz Mielech
Edukacja fotograficzna, Galeria „Korytarz, Jeleniogórska Szkoła Fotografii

tomasz.mielech@poczta.fm
nr 75 64 78 884
Maria Szubart
instruktor, edukacja

mariaszubart@wp.pl
 
Zbigniew Dygdałowicz
pracownia dokumentacji filmowej, Archiwalia

jck@jck.pl
nr wew. 24
Robert Kuryś
Realizacja dźwięku, wynajem/obsługa sprzętu nagłaśniającego, ridery dźwięk

impresariat@jck.pl
nr 75 64 78 884
Piotr Warszewski
Nadzór techniczny sceny, realizacja dźwięku, realizacja audio-wideo

impresariat@jck.pl
nr 75 64 78 884
Łukasz Izdebski
Realizacja światła, wynajem/obsługa sprzętu oświetleniowego, ridery światło

impresariat@jck.pl
nr 75 64 78 884
Waldemar Wilk
Edukacja filmowa, DKF Klaps

impresariat@jck.pl
nr 75 64 78 884
Danuta Danilenko
księgowa

nr wew. 26
Marta Uchman
księgowa

nr wew. 26
Wojciech Hobgarski
archiwum

nr wew. 67
Zygmunt Kołosionek
kierowca, pracownik techniczny

nr wew. 37
Rober Pętlicki
kierowca, pracownik techniczny

nr wew. 37
Andrzej Szlachetka
pracownik techniczny, dozorca nocny
Roman Dąbrowski
Dozór nocny
Stanisław Bałdyga
Dozór nocny
Henryk Kudelski
Dozór nocny
Regina Kołosionek
Obsługa porządkowa
Stefania Bałut
Obsługa porządkowa
Ewa Kamianowska
Obsługa porządkowa, szatnia
Bogumiła Winnicka
Obsługa porządkowa, szatnia
Martyna Rzemińska
Obsługa widowni
Nina Kruhlik
Obsługa widowni