pracownie

ZAPISY DO SEKCJI I PRACOWNI JCK na rok szkolny 2021/2022


Szanowni Państwo !
Zapraszamy do uczestnictwa w naszych PRACOWNIACH EDUKACYJNYCH. W wyniku połączenia trzech placówek - Jeleniogórskiego Centrum Kultury - sobieszowskiego Muflona oraz cieplickiej Przystani Twórczej, oferta zajęć edukacyjnych została znacznie poszerzona  i mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo interesujące dla siebie propozycje.


Uczestnictwo w nich będzie odbywać się w dalszym ciągu na obowiązujących zasadach sanitarnych. Określa je szczegółowo dokument:"SZCZEGÓLNE WARUNKI ORGANIZACJI ZAJĘĆ I POBYTU DZIECI, MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH W JELENIOGÓRSKIM CENTRUM KULTURY związane z przeciwdziałaniem COVID-19", z którym każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się, a przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest do podpisania "OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA". W przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 oświadczenie podpisują Rodzice lub opiekunowie.

Od września obowiązuje nowy system zapisów i opłat. Poniższy instruktaż przeprowadzi Państwa, przez nasz nowy system i w paru prostych krokach będzie można zapisać się do wszystkich pracowni artystycznych oraz rekreacyjnych.

Oferta przedstawiona jest kolorami w zależności od miejsca odbywania się zajęć:

CZARNY - Jck Relax i Jck Kwadart - ul. 1 Maja 60 / Bankowa 28/30

POMARAŃCZOWY - Jck Muflon - ul. Cieplicka 172 (Sobieszów)

CZERWONY - Jck Przystań Twórcza - ul. Cieplicka 74 (Cieplice)

    


Jak zapisać się do pracowni?
1. Po zapoznaniu się z naszą ofertą zakładka Pracownie  i wyborze konkretnej Pracowni należy przejść do zakładki Zapisy na zajęcia.


2. Opłaty w większości pracowni, będą uiszczane w systemie miesięcznym. Dotychczasowy system opłat w JCK opierał się na opłatach semestralnych, rezygnujemy z takiej formy płatności, na rzecz opłat comiesięcznych.

3. Ważne informacje dla  stałych uczestników zajęć naszych zajęć w JCK, którzy dokonali wpłaty za semestr pierwszy 2020/21.
PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI !!!
Zajęcia w poprzednim semestrze zostały zawieszone z powodu sytuacji epidemicznej w kraju i zamknięcia wszystkich placówek kulturalnych. Decyzja, na którą nie mieliśmy wpływu zaskoczyła wszystkich niemniej jednak, staramy się by Państwo nie czuli się pokrzywdzeni zaistniałą sytuacją. Uznaliśmy również, iż osoby, które dokonały wpłaty w pierwszym pandemicznym semestrze 2020/21 a nie zwróciły się do tej pory o zwrot wpłaconych kwot, pragną kontynuować rozpoczęte zajęcia i automatycznie częściowa należność będzie przeniesiona na poczet obecnie zaplanowanych zajęć na rok 2021/2022 i otrzymają Państwo 60% rabat. Osoby, które dokonały pełnej opłaty semestralnej proszone są, o dokonanie zapisu na zajęcia poprzez system Zapisy na zajęcia. Następnie prosimy o wysłanie maila na adres ekullajck@gmail.com, gdzie prosimy zaznaczyć imię i nazwisko uczestnika, pracownię, dowód wpłaty. Należność za zajęcia prosimy dokonać w kasie JCK na ul. 1 Maja 60, ponieważ inaczej nie mamy możliwości udzielenia Państwu zniżki. Informujemy ponadto, iż nie możemy dokonać zwrotu w formie gotówki.

 

  • O przyjęciu do pracowni decyduje kolejność zgłoszeń (zapisów), pozostałe osoby zostają zapisane na listę rezerwową i są przyjmowane w momencie rezygnacji osób zakwalifikowanych. Uczestnicy mogą zapisywać się do pracowni w dowolnym terminie, po ustaleniu wolnych miejsc z instruktorem.
  • ZAJĘCIA W JCK PRZY UL.1MAJA 60 -  DLA DZIECI SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH ROZPOCZYNAJĄ SIĘ OD POŁOWY WRZEŚNIA I KOŃCZĄ Z KOŃCEM MAJA. W CZASIE FERII ZIMOWYCH ORAZ DNI WOLNYCH USTAWOWO I ŚWIĄTECZNYCH ZAJĘCIA SĄ ODWOŁANE.
  • SEKCJE I PRACOWNIE DLA OSÓB DOROSŁYCH ROZPOCZYNAJĄ SIĘ WEDŁUG HARMONOGRAMU -  WRZEŚNIEŃ/PAŹDZIERNIK I KOŃCZĄ W CZERWCU.