Zakup samochodu transportowo-osobowego

Jeleniogórskie Centrum Kultury informuje, że zrealizowało zadanie  pn. „Zakup samochodu transportowo -osobowego dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury”. W ramach zadania został zakupiony w formie leasingu, samochód typu bus - marki Fiat Ducato. Wartość samochodu w dniu zakupu wyniosła 137 760,00 zł brutto.

Zakup był możliwy dzięki dotacji celowej udzielonej z budżetu miasta Jeleniej Góry w wysokości 30 000 zł, z której została zapłacona inicjacyjna rata leasingowa.

 

„Alternatywa bez granic – warsztaty i prezentacje”
Fundamentalnym celem projektu jest zaktywizowanie społeczności sąsiednich krajów w oparciu o współpracę 3 instytucji kultury (Jeleniogórskie Centrum Kultury, Společenský dům Jilm, stowarzyszenie Alternativa pro kulturu), na podstawie wspólnego organizowania i czynnego udziału w cyklu warsztatów i prezentacji artystycznych, realizowanych w obszarze muzycznym, rzemieślniczym, teatralno-cyrkowym, fotograficznym i tanecznym. W ramach projektu zrealizowanych po stronie polskiej zostaną 3 działania merytoryczne.
„Polsko-niemieckie Forum Muzyczne”