Galeria „Korytarz”

Galeria „Korytarz” przyjmuje propozycje od wszystkich zainteresowanych współpracą w dziedzinie fotografii lub w powiązaniu z nią. Jednocześnie galeria ma charakter autorski, a o akceptacji propozycji decyduje kierownik artystyczny.
Ścisła współpraca z siecią galerii fotografii na terenie kraju pozwala na eksponowanie najbardziej interesujących wystaw w ramach ich dostępności i możliwości ekspozycyjnych.
Podstawowym celem programowej pracy galerii „Korytarz” jest ciągłe udostępnianie różnych form fotografii artystycznej szerokim kręgom odbiorców, a także rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania tą dziedziną sztuki.
Wyspecjalizowana galeria stwarza korzystne warunki dla rozwoju fotografii jako dyscypliny artystycznej i jest miejscem prezentacji nieustających poszukiwań twórczych w tej dziedzinie, dokonujących się w różnych środowiskach, w kraju i za granicą.
Atutem galerii „Korytarz” jest również jej lokalizacja - potencjalny odbiorca przychodzący na koncert lub spektakl teatralny ma szansę automatycznie zapoznać się z aktualną wystawą.
Galerię prowadzili przez wiele lat Ewa Andrzejewska i Wojciech Zawadzki, a od roku 2017 prowadzi ją Tomasz Mielech.Kontakt:
Tomasz Mielech 
e-mail: tomasz.mielech@poczta.fm

www.galeriakorytarz.blogspot.com