Info dla mediów! WONDERLAND | Movie Cities | 29.09 - 01.10.2023

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się regulamin przynawania akredytacji dla mediów podczas wydarzenia: "Festiwal Światła / Wonderland / Movie Cities" - strefa koncertów, oraz link do pobrania wniosku. 

REGULAMIN AKREDYTACJI DZIENNIKARSKIEJ

Festiwal Światła / Wonderland / Movie Cities / 30.09-01.10.2023

STREFA KONCERTÓW

  1. Ogólne Postanowienia

a. Akredytacje dziennikarskie na imprezę "Festiwal Światła / Wonderland / Movie Cities" (dalej zwane "Imprezą") będą przyznawane wyłącznie osobom pełniącym funkcję dziennikarza lub fotografa, pracującym dla akredytowanych mediów.

b. W jednej akredytacji może uczestniczyć tylko jedna osoba.

c. Impreza odbędzie się w dniach 29.09.2023 do 01.10.2023, na terenie wyznaczonym przez organizatora tj. Scena Koncertowa w Parku Zdrojowym / Cieplice Śląskie Zdrój / Jelenia Góra.

  1. Dostęp na Teren Imprezy

a. Osoby posiadające akredytacje dziennikarskie mają prawo wchodzić na teren Imprezy przez wejście przeznaczone dla mediów, zgodnie z wytycznymi organizatora. Wejście na teren imprezy możliwe będzie za okazaniem identyfikatora oraz opaski w kolorze zielonym  - odpowiadającym wyznaczonej strefie.

b. Dziennikarze mają prawo do przebywania na terenie Imprezy wyłącznie podczas wyznaczonych godzin, zgodnie z harmonogramem Imprezy, który zostanie przesłany do osób zakwalifikowanych do otrzymania akredytacji.

  1. Fotografowanie i Nagrywanie

a. Dziennikarze mają prawo do fotografowania i nagrywania wydarzeń na scenie podczas Imprezy tylko w wyznaczonych momentach, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

b. Zakazuje się nagrywania wstępów artystów bez wyraźnej zgody organizatora oraz artysty. Nagrywanie wstępów artystów jest surowo zabronione.

c. Zgodnie z zapisami harmonogramu, dziennikarze muszą opuścić teren pod sceną i wrócić na swoje miejsce w strefie mediów.

  1. Składanie Wniosków o Akredytację

a. Wniosek o przyznanie akredytacji dziennikarskiej należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy akredytacjefestiwalswiatla2023@gmail.com. Dokument musi zostać podpisany, opieczętowany firmowym stemplem  i zeskanowany.

b. Termin składania wniosków o akredytację upływa do dnia 20.09.2023. Osoby, które nie złożą wniosku o akredytację w wyznaczonym terminie, nie zostaną wpuszczone do strefy mediów.

c. Złożenie wniosku o akredytację nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem akredytacji. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia wniosków i przyznania akredytacji na podstawie własnych kryteriów oraz dostępności miejsc w strefie mediów.

  1. Strefa Mediów

a. Dziennikarze mają dostęp do wyznaczonej strefy mediów, która będzie odpowiednio oznakowana na terenie Imprezy.

b. Dziennikarze mają obowiązek przestrzegania zasad obowiązujących w strefie mediów oraz instrukcji wydawanych przez obsługę Imprezy.

                  6. Wywiady z Gwiazdami

a. Organizator Imprezy nie zapewnia możliwości umawiania wywiadów z występującymi gwiazdami.

b. Dziennikarze nie mają wstępu na backstage Imprezy – strefa żółta, strefa czerwona.

                  7. Zakończenie Imprezy

a. Po zakończeniu Imprezy, dziennikarze mają obowiązek opuścić teren Imprezy w określonym czasie.

                  8. Kary za Naruszenie Regulaminu

a. Organizator ma prawo odebrać akredytację i wyprosić z terenu Imprezy dziennikarza, który narusza regulamin lub zachowuje się nieodpowiednio.

b. Organizator zastrzega sobie prawo do egzekwowania kar lub sankcji wobec dziennikarzy, którzy nie przestrzegają regulaminu.

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich dziennikarzy i fotografów posiadających akredytacje na Imprezę "Festiwal Światła / Wonderland / Movie Cities". Akceptacja akredytacji jest równoznaczna z akceptacją wszystkich zawartych w nim postanowień. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

WNIOSEK O PRZYNANIE AKREDYTACJI w pliku doc
REGULAMIN ORAZ WZÓR WNIOSKU w pliku pdf

ART & GLASS FESTIVAL 2-3 września 2023 | ZAPRASZAMY ARTYSTÓW I RZEMIEŚLNIKÓW
W programie, jak zwykle, dominować będą: pokazy rzemiosła artystycznego, warsztaty i prezentacje artystyczne oraz stanowiska handlowe związane ze szkłem, ceramiką i metalem. Niebagatelne znaczenie będzie też miał program estradowy w wykonaniu największych gwiazd polskiej sceny, który podziwiać będą mogły tysiące jeleniogórzan i turystów.
XXI Biennale Fotografii Górskiej - wyniki
Zapraszamy do udziału w XXI Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze, organizowanym przez Jeleniogórskie Centrum Kultury. Biennale odbędzie się 18 września 2020 r. w Muzeum Karkonoskim. Termin nadsyłania prac na konkurs: do 15 lipca 2020 r.