7 DOLNOŚLĄSKI KONKURS FOTOGRAFII MOBILNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO 16 LAT

7 DOLNOŚLĄSKI KONKURS FOTOGRAFII MOBILNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO 16 LAT
 
Celem konkursu jest zaprezentowanie wrażliwości dzieci i młodzieży, ich sposobu postrzegania i reakcji na zmienną rzeczywistość. Poprzez wizualne zapisy przedstawienie tego co porusza ich zmysły, buduje codzienność lub tworzy niezwykłość. W czasach dostępności i łatwości fotograficznej rejestracji tego, co jest „obok” za pomocą choćby telefonów komórkowych, mamy możliwość obejrzenia świata z perspektywy bardzo młodego człowieka. Poznania jego sposobu widzenia, budowania obrazu i tego, co go  najbardziej interesuje we własnym środowisku. Jest to również znakomita okazja dla samych uczestników do poznania się, przez wspólne zainteresowania i sposób patrzenia na to co ich otacza. Tematyka zdjęć jest dowolna. Wydaje się jednak, że aktualna sytuacja w naszym kraju, napływ niespodziewanych gości potrzebujących pomocy i reakcji na ludzką krzywdę powoduje zmianę naszej hierarchii ważności. Dostrzegamy nowe problemy, widzimy dramat naszych sąsiadów, czujemy narastający niepokój o losy bliskiej i dalszej społeczności oraz potrzebę wspierania osób dotkniętych wojną. To trudne dla wszystkich doświadczenie może być ważnym tematem fotografii. Zachęcamy do wykonywania fotograficznych notatek, komentarzy, relacji z zaistniałych sytuacji i subiektywnych artystycznych opinii. Fotografowanie jest szansą na odreagowanie tego dramatycznego czasu i sposobem komunikacji dlatego, w miarę możliwości, zapraszamy do tego również ukraińskie dzieci i młodzież. Każdy temat może być pretekstem do powstania wizualnych opowieści, czy impresji które będą śladem doświadczania obecnej codzienności i walki o przetrwanie lepszego świata. Zadaniem Konkursu jest także wyłonienie spośród uczestników osób szczególnie utalentowanych o dużej świadomości fotograficznego obrazu. Efektem tego będzie wystawa dostępna w Jeleniogórski Centrum Kultury.


Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Obok Mnie” jest Stowarzyszenie Jeleniogórska Strefa Fotografii, Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze, Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze. Patronat nad projektem objęła Zofia Czernow posłanka na Sejm RP.
Podmiotem odpowiedzialnym za publikowanie materiałów informacyjnych w internecie i wsparcie merytoryczne przy wyborze zdjęć jest Stowarzyszenie Jeleniogórska Strefa Fotografii.

 

Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne TUTAJ!

Wakacje ze Sztuką - Warsztaty  Artystyczne dla dzieci | 27.06 - 26.08.22
Ogłaszamy zapisy na zorganizowany wypoczynek podczas wakacji letnich dla dzieci w wieku 6- 10 lat. Zapisy te rozpoczynamy  od dnia 09 maja 2022, od godziny 10.00. Zapisy będą się odbywały poprzez  internetowy system zapisów Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Na naszej stronie internetowej odnajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące procedury zapisu. UWAGA!  W tym roku nie obowiązują zapisy telefoniczne i bezpośrednio  w sekretariacie JCK.
Warsztat empatii historycznej – metoda AVATARA
W ramach projektu „Spotkajmy się” zapraszamy na warsztat empatii historycznej, który odbędzie się w 26.07. Jeleniogórskim Centrum Kultury przy ul. 1 Maja 60 w Sali Kameralnej w godzinach 17:00 - 19:00.