7 DOLNOŚLĄSKI KONKURS FOTOGRAFII MOBILNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO 16 LAT

7 DOLNOŚLĄSKI KONKURS FOTOGRAFII MOBILNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO 16 LAT
 
Celem konkursu jest zaprezentowanie wrażliwości dzieci i młodzieży, ich sposobu postrzegania i reakcji na zmienną rzeczywistość. Poprzez wizualne zapisy przedstawienie tego co porusza ich zmysły, buduje codzienność lub tworzy niezwykłość. W czasach dostępności i łatwości fotograficznej rejestracji tego, co jest „obok” za pomocą choćby telefonów komórkowych, mamy możliwość obejrzenia świata z perspektywy bardzo młodego człowieka. Poznania jego sposobu widzenia, budowania obrazu i tego, co go  najbardziej interesuje we własnym środowisku. Jest to również znakomita okazja dla samych uczestników do poznania się, przez wspólne zainteresowania i sposób patrzenia na to co ich otacza. Tematyka zdjęć jest dowolna. Wydaje się jednak, że aktualna sytuacja w naszym kraju, napływ niespodziewanych gości potrzebujących pomocy i reakcji na ludzką krzywdę powoduje zmianę naszej hierarchii ważności. Dostrzegamy nowe problemy, widzimy dramat naszych sąsiadów, czujemy narastający niepokój o losy bliskiej i dalszej społeczności oraz potrzebę wspierania osób dotkniętych wojną. To trudne dla wszystkich doświadczenie może być ważnym tematem fotografii. Zachęcamy do wykonywania fotograficznych notatek, komentarzy, relacji z zaistniałych sytuacji i subiektywnych artystycznych opinii. Fotografowanie jest szansą na odreagowanie tego dramatycznego czasu i sposobem komunikacji dlatego, w miarę możliwości, zapraszamy do tego również ukraińskie dzieci i młodzież. Każdy temat może być pretekstem do powstania wizualnych opowieści, czy impresji które będą śladem doświadczania obecnej codzienności i walki o przetrwanie lepszego świata. Zadaniem Konkursu jest także wyłonienie spośród uczestników osób szczególnie utalentowanych o dużej świadomości fotograficznego obrazu. Efektem tego będzie wystawa dostępna w Jeleniogórski Centrum Kultury.


Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Obok Mnie” jest Stowarzyszenie Jeleniogórska Strefa Fotografii, Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze, Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze. Patronat nad projektem objęła Zofia Czernow posłanka na Sejm RP.
Podmiotem odpowiedzialnym za publikowanie materiałów informacyjnych w internecie i wsparcie merytoryczne przy wyborze zdjęć jest Stowarzyszenie Jeleniogórska Strefa Fotografii.

 

Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne TUTAJ!

Zapraszamy na koncert charytatywny MY Z WAMI!
Zapraszamy na koncert charytatywny MY Z WAMI! z którego dochód zostanie przekazany na wsparcie uchodźców z Ukrainy.
Poniedziałkowe zdjęcie tygodnia | 09.02.2021
Dzieeeeeeeń dobry! Czas na poniedziałkowe zdjęcie dnia wg Tomka Mielecha! Wacław Narkiewicz kilka dni temu obchodził 90 -te urodziny. W Jeleniej Górze mieszka od 1947 r. Fotografią zajmuje się od 1953 roku