"Osobno ale wciąż razem"


Osobno, ale wciąż razem.
Zvlášť, ale stále spolu.

Beneficjent: 
Jeleniogórskie Centrum Kultury

Partnerzy projektu:
Společenský dům Jilm příspěvková organizace  (Jilemnice) 

Nr rejestracyjny projektu: 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002853

Rzeczowa realizacja projektu:
01.10.2021 r. – 30.09.2023 r.

Wartość projektu JCK:
83 921,00 €

Dofinansowanie z EFRR:
71 332,00 €

Nazwa osi w ramach której realizowany jest projekt:
Współpraca instytucji i społeczności


Opis: Głównym celem zadania jest zminimalizowanie negatywnych skutków epidemii dla polsko-czeskiego zbliżenia oraz utrzymanie kontaktów i relacji pomiędzy Czechami i Polakami, którzy dotychczas spotkali się osobiście. Zaplanowane działania mają zapobiegać zerwaniu więzi pomimo panującej pandemii i wynikających z niej ograniczeń i dla zachowania ciągłości kontaktów, konieczne jest przeniesienie spotkań w przestrzeń wirtualną. Dzięki działaniom zaplanowanymi w zadaniu chcemy zbudować wirtualny most w ramach którego zorganizujemy szereg warsztatów online gdzie uczestnicy będą mogli doskonalić swoje umiejętności w zakresie malarstwa, ceramiki, mozaiki szklanej, drutowania, teatru, fotografii, tańca czy animacji video. Zaplanowaliśmy także wirtualne wystaw ze streamingiem internetowym. Ze względu na panującą pandemię chcemy przenieść działania edukacji kulturalnej w przestrzeń wirtualną, ponieważ jest to jedyna przestrzeń, w której nie obowiązują żadne obostrzenia.


Projekt Osobno, ale wciąż razem jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.
 

„Partnerzy z kulturą”
Trzyletni projekt zakłada intensywną współpracę Jeleniogórskiego Centrum Kultury i Steinhaus e.V. Bautzen. W jego ramach zostaną zorganizowane po obu stronach granicy po 3 edycje różnorodnych spotkań i wydarzeń prezentujących dorobek kulturalny regionów Bautzen i Jeleniej Góry. Każda z udziałem uczestników z Polski i Niemiec.
„Warsztaty i konkurs przy Międzynarodowym Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA”
W ramach projektu zrealizowany zostanie konkurs teatralny dla niezależnych teatrów awangardowych. Zakłada się udział 8 zespołów, w tym 5 polskich i 3 czeskich. Po przedstawieniach odbywać się będą dyskusje panelowe z udziałem aktorów i publiczności. Projekt zakłada także realizację warsztatów dla polskiej i czeskiej młodzieży zainteresowanej teatrem - zrealizowane zostaną warsztaty teatralno-dziennikarskie i warsztaty teatru formy.