Jeleniogórski Jarmark Świąteczny 2022 - zgłoszenia zakończone

                                  Zgłoszenia zakończone,

                            zapraszamy w przyszłym roku!


ZAPRASZAMY
 ARTYSTÓW,  RZEMIEŚLNIKÓW i WYSTAWCÓW

na
polsko-czeski

Jeleniogórski Jarmark Świąteczny
Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 15-18 XII 2022 r. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.jck.pl
lub u koordynatora Tel: 505-389-781

Karta zgłoszeniowa do pobrania
Regulamin do pobrania


REGULAMIN UDZIAŁU w „Jarmarku Świątecznym 2022”


1. Postanowienia ogólne

    Organizatorem imprezy p. n. „Jarmark Świąteczny” jest Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra.

    Jarmark jest imprezą wystawienniczo - handlową o charakterze artystycznym.
Do uczestnictwa w „Jarmarku Bożonarodzeniowym ” zostaną zaproszone (wybrane przez komisję kwalifikacyjną organizatora) osoby i firmy oferujące produkty i usługi zgodne z charakterem imprezy, nawiązujące do Świąt Bożego Narodzenia.

    Warunki uczestnictwa w festiwalu określają łącznie: a/ niniejszy Regulamin;
b/ karta zgłoszenia;
c/ umowa o współpracy zawarta z wybranymi przez organizatora uczestnikami, której wzór stanowi załącznik do regulaminu.

    Udział w jarmarku dla uczestników jest płatny (cena brutto):
a/ stanowisko w domku drewnianym (pół domku) o wym.1,6m x 2,2m – koszt 300 zł. b/ stanowisko w namiocie organizatora o wym.3m x 3m – koszt 150 zł
c/ udostępnienie miejsca pod własne stanowisko - koszt 10 zł za metr kwadratowy

UWAGA – Ponadto niezależnie od Organizatora będzie pobierana opłata placowa Miasta Jelenia Góra

    Zależnie od możliwości technicznych Organizator zapewni przyłącze prądu.

2. Sprawy organizacyjne

    Lokalizacja: Jarmark odbędzie się na terenie Placu Ratuszowego w Jeleniej Górze.
 
    Termin jarmarku: 15-18 grudnia 2022 r. Miejsce zostanie udostępnione dla uczestników w      dniach  jarmarku od godziny 8.00.
    
    Godziny otwarcia i program:

(czwartek)
Godz. 8.00 – 11.00 – przyjazd, rejestracja Wystawców i przygotowanie stoisk i stanowisk Godz. 12.00 – rozpoczęcie działalności handlowej
Godz. 16.00 – rozpoczęcie działań artystycznych według programu organizatora Godz. 21.00 – zakończenie działalności handlowej

(piątek)
Godz. 10.00 – 12.00 przygotowanie stoisk i stanowisk Godz. 12.00 – rozpoczęcie działalności handlowej
Godz. 16.00 – rozpoczęcie działań artystycznych według programu organizatora Godz. 21.00 – zakończenie działalności handlowej

(sobota)
Godz. 10.00 – 12.00 przygotowanie stoisk i stanowisk Godz. 12.00 – rozpoczęcie działalności handlowej
 
Godz. 15.00 – rozpoczęcie działań artystycznych według programu organizatora Godz. 21.00 – zakończenie działalności handlowej

(niedziela)
Godz. 10.00 12.00 przygotowanie stoisk i stanowisk
Godz. 12.00 – rozpoczęcie działalności handlowej
Godz. 15.00 – rozpoczęcie działań artystycznych  według programu organizatora Godz. 18.00 – zakończenie działalności handlowej


    Uczestnicy otrzymują prawo wjazdu samochodami na miejsce festiwalu jedynie w wyznaczonych godzinach celem dostarczenia towarów oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności.

    Głównym obowiązkiem uczestnika będzie:
a/        zapewnienie nieprzerwanej obsługi stoiska w godzinach prowadzenia działalności handlowej;
b/    wykonanie świątecznej dekoracji świetlnej prowadzonego przez siebie stanowiska;
c/ odpowiedzialność za prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
d/    utrzymanie swego stanowiska i jego najbliższego otoczenia w porządku.

    Wzajemne szczegółowe prawa i obowiązki uczestnika imprezy i organizatora określa umowa, którą .otrzyma każdy uczestnik zakwalifikowany do udziału w Jarmarku

3. Warunki uczestnictwa


    Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do Biura Organizatora osobiście, przesyłką pocztową/kurierską na adres Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra lub mailem (na adres impresariat@jck.pl ) wypełnionego (w przypadku maila zeskanowanego) formularza - Karty Zgłoszenia – najpóźniej do 18 listopada 2022 r.

    Samo dostarczenie Karty Zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem podmiotu do uczestnictwa w jarmarku. Organizator na podstawie przesłanych kart zgłoszenia (po analizie oferty i zakładanego kształtu artystycznego imprezy) zaprosi do udziału wybranych uczestników.

    Podmioty zakwalifikowane do uczestnictwa w Jarmarku otrzymają powiadomienie do 25 listopada 2022 r. wraz umową o współpracy do podpisania przez Uczestnika.
W celu zwiększenia szansy na kwalifikację do Jarmarku wskazane jest przesłanie organizatorowi wraz z kartą zgłoszenia informacji dotyczącej prowadzonej działalności (fotografii stanowiska\ produktów, adresu strony internetowej itp.)

 Decyzje komisji kwalifikacyjnej Organizatora są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 


Projekt „ORBITY KULTURY” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

 

Aktywne Kreatywne Spotkania Online
Propozycja oryginalnych, kreatywnych działań dla dzieci ich rodziców lub dziadków bądź kogokolwiek, kto pragnie twórczo w niekonwencjonalny sposób wypełnić weekendowy czas. W czasie pandemii w wersji ONLINE.
Muzyczni Sąsiedzi
Zapraszamy na cykl koncertów plenerowych MUZYCZNI SĄSIEDZI na Placu Ratuszowym! 5 wakacyjnych sobót pełnych świetnej muzyki! Zagrają dla Państwa artyści z Polski i Niemiec!