Warsztaty Jazzowe  “Jeleniogórska Orkiestra Jazzowa”

Warsztaty Jazzowe  “Jeleniogórska Orkiestra Jazzowa”

Wszystkich młodych muzyków instrumentalistów (trąbka, klarnet, saksofon, tuba, flet, gitara, instrumenty klawiszowe, smyczkowe, gitara, bas, perkusja) a także wokalistów zapraszamy do wzięcia udziału w Polsko - Niemieckich Warsztatach Jazzowych dla dzieci i młodzieży “Jeleniogórska Orkiestra Jazzowa” w Jeleniej Górze.

Warsztaty skierowane są do wszystkich śpiewających i grających, bez względu na poziom zaawansowania. W trakcie zajęć pracować będziemy nad repertuarem, rozwijać muzyczny talent, wrażliwość i kreatywność. W ramach zajęć warsztatowych odbywać się będą próby jazzowej orkiestry, podczas których uczestnicy będą zgłębiać zagadnienie związane z muzyką i grą w zespole takie jak swing, feeling, artykulacja, praca nad brzmieniem czy improwizacja. 

Zajęcia poprowadzą muzycy i pedagodzy: Jakub Olejnik, Mathis Nicolaus i Jacek Szreniawa.

Warsztaty odbędą się w dniach od 14 do 18 września 2022 roku w Jeleniogórskim Centrum Kultury w Jeleniej Górze.

Finałem warsztatów będzie koncert Jeleniogórskiej Orkiestry Jazzowej, który odbędzie się w Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym w Cieplicach w Jeleniej Górze 18 września 2022.

Dla wszystkich uczestników warsztatów organizatorzy zapewniają zakwaterowanie (osoby spoza Jeleniej Góry) oraz wyżywienie.

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową należy wysłać w wersji elektronicznej na adres krokus.jazz@gmail.com wpisując JOJ w temacie wiadomości. Na zgłoszenia czekamy do 25 sierpnia.

KARTA ZGŁOSZENIOWA: DOC / PDF 

O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń jednak organizatorzy zastrzegają wybór uczestników w przypadku wielu zgłoszeń osób, grających na takich samych instrumentach lub wokalistów.

Działanie jest realizowane w ramach Projektu „Partnerzy z kulturą II”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020


Jazzworkshop „Jazzorchester von Jelenia Góra“

Alle jungen Instrumentalisten (Trompete, Klarinette, Saxophon, Tube, Flöte, Gitarre, Keyboards, Streicher, Gitarre, Bass, Schlagzeug) sowie Sänger sind eingeladen, an dem deutsch-polnischen Jazzworkshop für Kinder und Jugendliche „Jazzorchester von Jelenia Góra“ in Jelenia Góra teilzunehmen.

Der Workshop richtet sich an alle Sänger und Musikspieler, unabhängig von ihrem Musikausbildungsniveau. Während des Workshops werden wir ein Repertoire erarbeiten, musikalisches Talent, Sensibilität und Kreativität entwickeln. Der Workshop umfasst Jazzorchesterproben, bei denen die Teilnehmer sich mit Themen wie Swing, Feeling, Artikulation, Klangarbeit und Improvisation auseinandersetzen. 

Der Unterricht wird von Musikern und Pädagogen geleitet: Jakub Olejnik, Mathis Nicolaus und Jacek Szreniawa.

Die Workshops finden zwischen 14. und 18. September 2022 im Kulturzentrum Jelenia Góra statt.

Den Abschluss des Workshops bildet das Konzert des Jazzorchesters von Jelenia Góra, das am 18. September 2022 in der Konzertmuschel im Kurpark in Cieplice, Jelenia Góra, stattfinden wird.

Die Organisatoren stellen allen Workshop-Teilnehmern Verpflegung und denjenigen von außerhalb von Jelenia Góra auch Unterkunft kostenlos zur Verfügung.

Das ausgefüllte und unterzeichnete Bewerbungsformular ist elektronisch an krokus.jazz@gmail.com zu senden, wobei in der Betreffzeile der Nachricht JOJ anzugeben ist. Auf Ihre Anmeldungen warten wir bis 25. August.

Anmeldeformular: DOC / PDF 

Die Berechtigung zur Teilnahme an den Workshops richtet sich nach der Reihenfolge der Anmeldungen, wobei sich die Organisatoren bei mehreren Anmeldungen von Personen, die dasselbe Instrument spielen oder singen, die Auswahl der Teilnehmer vorbehalten.

Die Aktivität wird im Rahmen des Projekts „Kulturpartner II“ durchgeführt, das von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen 2014–2020 gefördert. 

 

Spotkanie: Czym jest solidarność w czasach konfliktu? | 14.06.22
Coraz częściej stajemy przed wielkimi wyzwaniami - pandemia, kryzys migracyjny na granicy z Białorusią, obecnie trwająca ponad dwa miesiące wojna w Ukrainie… Co dzisiaj znaczy dla nas solidarność? Jak możemy się wspierać i współpracować w obliczu takich prób? Jak możemy być ze sobą i rozmawiać o trudnych emocjach?
Premiera: Teatr Verbum - "Serenada" / 05.01.2020
„Serenada to z pozoru banalna, śmieszna historyjka.. Pod kryminalno-komediową warstwą kryje się bowiem tyle znaczeń, ilu czytelników tekstu lub widzów przedstawienia. To historia o tęsknocie za lepszym światem, o ciekawości nieznanego, o chęci dotknięcia zakazanego owocu. To opowieść o jakże ludzkim pomieszaniu dobra i zła, o pragnieniu miłości, o zazdrości, o uwodzeniu”.