MaMalucha Akademia Mamy i Malucha

MaMalucha Akademia Mamy i Malucha

Wtorki: 10.00 - 11.30

Początek zajeć: 03.10.2023

Pracownia dla dzieci od 1-3 lat 

Instruktor:
Liliana Fularz
– nauczycielka wychowania przedszkolnego, animator Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, trener terapii pedagogicznej, instruktor kinezjologii edukacyjnej, współautorka warsztatów dla nauczycieli promujących pedagogikę zabawy „Uczymy się bawiąc w przedszkolu i szkole”.

Program:
Mamalucha to cykl zajęć adresowanych do najmłodszych dzieci w wieku 1 – 3 lata i ich rodziców. W zajęciach uczestniczy dziecko wraz z rodzicem.
Podczas zajęć dzieci będą uczestniczyć w prostych zabawach muzycznych, manipulacyjnych i plastycznych. Będą miały możliwość samodzielnego poszukiwania i eksperymentowania. Dzięki kontaktom z innymi dziećmi zdobędą pierwsze kompetencje społeczne oraz umiejętności współpracy w grupie. Udział w zajęciach z pewnością korzystnie wpłynie na rozwój emocjonalny, intelektualny i fizyczny dzieci.
Spotkania mają swoje rytuały i stały rytm, który daje dzieciom i rodzicom poczucie bezpieczeństwa – swobodna zabawa, piosenki, działania sensoryczno – plastyczne, zabawy zespołowe, wyciszenie. 
Na zajęcia zarówno dzieci jak i rodzice przychodzą w niekrępujących ubraniach, które bez obawy można pobrudzić oraz z zapasem mokrych chusteczek. Zabieramy ze sobą buty na przebranie (zarówno dorosły jak i dziecko).

 

JCK, ul. 1 Maja 60 / Sala Kameralna

Odpłatność: 120 zł za miesiąc

WARSZTATY PLASTYCZNE
Podczas warsztatów odbywają się zajęcia z rysunku, malarstwa oraz rzeźby w glinie. Wykorzystujemy różnorodne techniki: rysunek ołówkiem, węglem, kredką i tuszem, czy akwarelami. Zajęcia prowadzane są w małych grupach dostostosowanych do wieku, potrzeb i umiejętności każdego dziecka. Zapewniamy dzieciom przyjazną, twórczą atmosferą i wszystkie materiały plastyczne oraz narzędzia.
Pracownia Wokalna
Grupowe zajęcia wokalne dla dzieci od 8 roku życia. Zajęcia obejmują: ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia dykcyjne i artykulacyjne, naukę poprawnej emisję głosu, kształcenie słuchu, poszerzenie skali głosu, wprowadzenie w różne gatunki muzyczne, interpretację utworów, pracę z mikrofonem, przygotowanie do konkursów, festiwali wokalnych.