Jeleniogórski Jarmark Świąteczny - konkurs na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową

WYGRAJCIE SZKOLNĄ WYCIECZKĘ
Weźcie udział w konkursie na budowę
Szopki Bożonarodzeniowej!

Jeleniogórskie Centrum Kultury
zaprasza klasy szkół podstawowych
do udziału w konkursie
na najpiękniejszą
Szopkę Bożonarodzeniową
zgłoszenia uczestnictwa do 30 listopada
na gotowe szopki czekamy do 14 grudnia


NAGRODA GŁÓWNA
DLA DWÓCH KLAS
WYCIECZKA SZKOLNA DO CZECH
NAGRODY POCIESZENIA

Autorzy wybranych do III Etapu Konkursu Szopek
otrzymają podczas Jeleniogórskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego
drobne upominki od Św. Mikołaja


Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania TUTAJ


REGULAMIN
KONKURSU NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ


I. ORGANIZATORZY
Organizatorem Konkursu jest:
Jeleniogórskie Centrum Kultury
ul. 1 Maja 60
58-500 Jelenia Góra
adres email: jck@jck.pl, tel: 75 64 23 881


II.UCZESTNICY
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież ze szkół na terenie miasta Jelenia Góra oraz
z Powiatu Jeleniogórskiego pracujący w grupie i reprezentujący określoną klasę lub grupę
szkolną (np. świetlica szkolna, szkolna drużyna harcerska itp.) w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas 1-4 szkoły podstawowej
- uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej


III. ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC
Szopka Bożonarodzeniowa może być wykonana według wszelkich możliwości twórczych.
Dopuszcza się dowolność inspiracji i użytych form, z zastrzeżeniami:
- forma szopki i jej wykonanie musi reprezentować poszanowanie dla tradycji
bożonarodzeniowych;
- podstawa szopki nie może być mniejsza niż 30cm x 40cm i przekraczać wymiarów
60cm x 80cm;
- wysokość szopki nie może być mniejsza niż 40cm i większa niż 120cm;
- waga szopki nie może przekraczać 10kg;
- wszystkie elementy szopki muszą być wykonane przez uczestników biorących udział
w konkursie. Niedopuszczalne jest użycie elementów z seryjnej produkcji, np. gotowych
figurek, pocztówek, itp.


IV. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU, KRYTERIA OCENY
1. Etap I - Szkoła po podjęciu decyzji o uczestnictwie przesyła do Organizatora kartę zgłoszenia
deklaracji uczestnictwa w konkursie. Kartę będącą załącznikiem nr 1 do niniejszego
regulaminu należy dostarczyć do siedziby organizatora osobiście, pocztą lub pocztą
elektroniczną w formie skanu do dnia 30 listopada 2021 roku na adresy wskazane
w punkcie I. Regulaminu.
2. Etap II - Następnie szkoła po wykonaniu szopek przez chętne klasy, we własnym zakresie
wybiera maksymalnie po dwie szopki w każdej kategorii wiekowej i dostarcza do siedziby JCK
w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 60. Szopki należy dostarczyć do dnia 14 grudnia 2021 r.
(na terenie Jeleniej Góry istnieje możliwość odebrania przez JCK szczególnie dużych lub
skomplikowanych konstrukcji - po uprzednim ustaleniu telefonicznym).
3. Przyjęte do konkursu szopki zostaną ocenione przez międzynarodowe jury, a część z nich
zostanie zakwalifikowana do III etapu konkursu i wyeksponowana na Jeleniogórskim Jarmarku
Bożonarodzeniowym.
4. Powołane przez Organizatora profesjonalne Jury ocieniać będzie między innymi: pomysłowość,
estetykę pracy oraz trwałość konstrukcji, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka),
oryginalne ujęcie tematu, nawiązanie do tradycji, ogólne wrażenie artystyczne, dobór
i nowatorskie wykorzystanie materiałów oraz wkład pracy.
5. Powiadomienie uczestników w formie telefonicznej o zakwalifikowaniu do III etapu
odbędzie się 16 grudnia 2021 roku.
6. Ogłoszenie werdyktu jury oraz wręczenie nagród odbędzie się w sobotę 18 grudnia 2021
roku o godzinie 17.00 na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze podczas Jarmarku
Jeleniogórskiego. Od oceny jury konkursowego uczestnikom konkursu nie przysługuje
odwołanie.


V. NAGRODY
1. Wszystkie szopki zakwalifikowane do III etapu konkursu, będą eksponowane podczas
Jeleniogórskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego na Placu ratuszowym w Jeleniej Górze
w dniach 16 -19 grudnia 2021 r.
2. NAGRODĄ GŁÓWNĄ w dwóch kategoriach wiekowych będzie jednodniowa WYCIECZKA
KLASOWA do Republiki Czeskiej (o wartości. 3 350 zł) obejmująca: transport autokarem,
opiekę przewodnika turystycznego, obiad, bilety wstępu. Wycieczka będzie zrealizowana
w pierwszym kwartale 2022 roku.
3. Wszyscy twórcy lub reprezentanci zakwalifikowanych szopek do finału, powinni być obecni
na uroczystości ogłoszenia wyników.


VI. DODATKOWE INFORMACJE
1. Złożenie pracy konkursowej oznacza zgodę uczestnika, opiekuna i pedagoga oraz akceptację
warunków niniejszego regulaminu.
2. Dostarczane do Organizatora szopki muszą być oznaczone godłem oraz informacją o grupie
wiekowej (klasy I-IV lub V-VIII), która wykonała szopkę i zaopatrzone w zamkniętą kopertę
z metryczką zawierającą nazwiska autorów, numer szkoły i klasy oraz nazwisko opiekuna
grupy przygotowującej pracę. (Wzór metryczki stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu).
3. Autorzy szopek, opiekunowie i pedagodzy wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystywanie
materiałów fotograficznych oraz filmowych dotyczących wykonanych szopek w mediach
w celach reklamujących konkurs.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać od Pani Edyta Kulla pod numerem telefonu JCK
75 64 23 881 lub drogą mailową ekullajck@gmail.com
5. Prace przekazane do konkursu, zostaną zwrócone ich autorom, po zakończeniu ekspozycji na
Placu Ratuszowym. Od 20 do 30 grudnia 2021 roku będzie można odebrać prace w siedzibie
JCK na ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra.

DKF Klaps | repertuar na styczeń 2023
DKF repertuar na luty 2020
Pan T, Na Noże, Gorący temat oraz 1917! Oto filmy, które wyświetlimy w lutym w naszym kinie DKF.