Jeleniogórski Jarmark Świąteczny - zgłoszenia

Projekt „Jarmark Świąteczny ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

NABÓR ZAKOŃCZONY! ZAPRASZAMY W PRZYSZŁYM ROKU!ZAPRASZAMY
 ARTYSTÓW,  RZEMIEŚLNIKÓW i WYSTAWCÓW

na
polsko-czeski

Jeleniogórski Jarmark Świąteczny
Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 16-19 XII 2021 r. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.jck.pl
lub u koordynatora Tel: 505-389-781

Karta zgłoszeniowa do pobrania
Regulamin do pobrania


REGULAMIN UDZIAŁU w „Jarmarku Świątecznym 2021”

1.  Postanowienia ogólne 

1.1 Organizatorem imprezy p. n.  „Jarmark Świąteczny” jest Jeleniogórskie Centrum 
             Kultury w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra.

1.2 Jarmark jest imprezą wystawienniczo - handlową o charakterze artystycznym.                                 
            Do uczestnictwa w „Jarmarku Bożonarodzeniowym ” zostaną zaproszone (wybrane przez
            komisję kwalifikacyjną organizatora) osoby i firmy oferujące produkty i usługi zgodne z 
            charakterem imprezy, nawiązujące do Świąt Bożego Narodzenia.

1.3       Warunki uczestnictwa w festiwalu określają łącznie: 
            a/  niniejszy Regulamin; 
            b/  karta zgłoszenia;
            c/  umowa o współpracy zawarta z wybranymi przez organizatora uczestnikami, której wzór 
                 stanowi załącznik do regulaminu.

1.4 Udział w jarmarku dla uczestników jest płatny (cena brutto za 4 dni):
            a/ stanowisko w domku drewnianym (pół domku) o wym.1,6m x 2,2m – koszt 300 zł.              
            b/ stanowisko w namiocie organizatora o wym.3m x 3m – koszt 150 zł 
            c/ udostępnienie miejsca pod własne stanowisko - koszt 10 zł za metr kwadratowy

             UWAGA – Ponadto niezależnie od Organizatora będzie pobierana opłata placowa Miasta   
            Jelenia Góra

1.5       Zależnie od możliwości technicznych Organizator zapewni przyłącze prądu.

2.  Sprawy organizacyjne 


2.1 Lokalizacja: Jarmark odbędzie się na terenie Placu Ratuszowego w Jeleniej Górze. 

2.2 Termin jarmarku: 16-19 grudnia 2021 r. Miejsce zostanie udostępnione dla uczestników w dniach  
       jarmarku od godz. 8:00. 

2.3 Godziny otwarcia i program: 

16.12.2021 r. (czwartek)
Godz. 8.00 – 11.00  –  przyjazd, rejestracja Wystawców i przygotowanie stoisk i stanowisk 
Godz. 12.00 – rozpoczęcie działalności handlowej 
Godz. 16.00 – rozpoczęcie działań  artystycznych  według programu organizatora
Godz. 21.00 – zakończenie działalności handlowej

17.12.2021 r. (piątek) 
Godz.  10.00 – 12.00 przygotowanie stoisk i stanowisk
Godz. 12.00 – rozpoczęcie działalności handlowej
Godz. 16.00 – rozpoczęcie działań  artystycznych  według programu organizatora
Godz. 21.00 – zakończenie działalności handlowej

18.12.2021 r. (sobota) 
Godz. 10.00 – 12.00  przygotowanie stoisk i stanowisk
Godz. 12.00 – rozpoczęcie działalności handlowej
Godz. 15.00 – rozpoczęcie działań  artystycznych  według programu organizatora
Godz. 21.00 – zakończenie działalności handlowej

19.12.2021r.  (niedziela)
Godz. 10.00 12.00  przygotowanie stoisk i stanowisk
Godz. 12.00  – rozpoczęcie działalności handlowej
Godz. 15.00  –  rozpoczęcie działań artystycznych  według programu organizatora
Godz. 18.00  – zakończenie działalności handlowej


2.4 Uczestnicy otrzymują prawo wjazdu samochodami na miejsce festiwalu jedynie w 
      wyznaczonych godzinach celem dostarczenia   towarów oraz wyposażenia niezbędnego do 
      prowadzenia działalności. 

2.5  Głównym obowiązkiem  uczestnika będzie:
      a/    zapewnienie nieprzerwanej obsługi stoiska w godzinach prowadzenia działalności handlowej;
     b/    wykonanie  świątecznej dekoracji świetlnej prowadzonego przez siebie stanowiska;
     c/   odpowiedzialność za prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
     d/    utrzymanie swego stanowiska i jego najbliższego otoczenia w porządku.

2.6  Wzajemne szczegółowe prawa i obowiązki uczestnika imprezy i organizatora określa umowa, 
       którą .otrzyma każdy uczestnik zakwalifikowany do udziału w Jarmarku

3. Warunki uczestnictwa

3.1  Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do Biura Organizatora  osobiście, przesyłką 
        pocztową/kurierską na adres Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia 
        Góra lub mailem (na adres impresariat@jck.pl ) wypełnionego (w przypadku maila   
        zeskanowanego) formularza - Karty Zgłoszenia – najpóźniej do 19 listopada 2021 r.

3.2  Samo dostarczenie Karty Zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem podmiotu do 
       uczestnictwa w jarmarku. Organizator na podstawie przesłanych kart zgłoszenia (po analizie  
       oferty i zakładanego kształtu artystycznego imprezy) zaprosi do udziału wybranych 
       uczestników.

3.3  Podmioty zakwalifikowane do uczestnictwa w Jarmarku otrzymają powiadomienie do 25   
        listopada 2021 wraz umową o współpracy do podpisania przez Uczestnika. 
        W celu zwiększenia szansy na kwalifikację do Jarmarku  wskazane jest przesłanie organizatorowi    
        wraz z kartą zgłoszenia informacji dotyczącej prowadzonej działalności  (fotografii stanowiska\ 
        produktów, adresu strony internetowej itp.) 

3.4   Decyzje komisji kwalifikacyjnej Organizatora są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Ponowne zamknięcie instytucji kultury
Szanowni Państwo, w związku z drugą falą pandemii koronawirusa Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zdecydował o czasowym zamknięciu do 29 listopada 2020 r. instytucji kultury dla publiczności.  W związku z tym Jeleniogórskie Centrum Kultury zostaje zamknięte dla osób z zewnątrz
ODWOŁANE ! / Zimowe Warsztaty Artystyczne „Ze sztuką dookoła świata” w JCK
Z przykrością informujemy, że zgodnie z obowiązującymi w 2021 r. „Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych” Jeleniogórskie Centrum Kultury obecnie nie posiada uprawnień do zorganizowania półkolonii zimowych. Bardzo dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy obdarzyli nas zaufaniem i zapisali swoje pociechy na zimowe warsztaty artystyczne. Przepraszamy, że musimy te zapisy anulować. Mamy nadzieję, że spotkamy się podczas letnich wakacji już po zakończonej epidemii. Czego Państwu i sobie życzymy.