Modern Flamenco i Klasyka Hiszpańska

Modern Flamenco i Klasyka Hiszpańska
Rozpoczęcie zajęć 17 września 2021 r. godz. 19:00-20:30

Klasyka Hiszpańska
Jest to unikalne połączenie elegancji klasycznego baletu i dynamicznego, nacechowanego emocjami flamenco. Żaden z innych tańców nie łączy w sobie tak spójnie tych przeciwstawnych cech.

Modern Flamenco
Styl inspirowany klasycznym tańcem flamenco, uzupełniony elementami tańca współczesnego.

Koszt zajęć 105 PLN za miesiąc
Instruktor Magdalena Sajko 
Zajęcia JCK ul Bankowa 28/29 

Wczesna nauka czytania i pisania
Impulsem do nauki czytania i pisania zawsze jest naturalne zainteresowanie literami dziecka. Pracując z dzieckiem metodą "glottodydaktyczną", już od przedszkola można zapewnić mu osiągniecie sukcesu w szkole i karierze pozaszkolnej, która zależy od wyników w nauce czytania i pisania.
Zajęcia edukacyjne dla szkół i przedszkoli