„Bo do tanga trzeba dwojga, Polsko-Niemieckie warsztaty taneczne"

Projekt „Bo do tanga trzeba dwojga, Polsko-Niemieckie warsztaty taneczne" zakłada cykl ośmiu dwudniowych tanecznych spotkań warsztatowych w Jeleniej Górze. Podczas warsztatów, uczestnicy z Polski i Niemiec doskonalić będą umiejętności taneczne. W ramach jednego weekendu zostanie przeprowadzonych 15h pracy warsztatowej (9h w sobotę i 6h w niedzielę). Warsztaty będzie prowadzić para mistrzów tańca. Dodatkowo w trakcie sobotnich spotkań przy muzyce (milonga) zaplanowanych jest 3h wspólnych zajęć. Efektem warsztatów będą pokazy. Pierwszy pokaz warsztatowy, odbędzie się na jeleniogórskim rynku w dniu 02.09.2017. Uczestnicy warsztatów wystąpią w pokazach przy muzyce granej na żywo wykonywanej przez profesjonalny zespół. Oprócz pokazu odbędzie się uliczna lekcja tanga oraz okolicznościowy happening. Drugi pokaz warsztatowy zostanie zaprezentowany po zakończeniu warsztatów w Bautzen.

Projekt „Bo do tanga trzeba dwojga, Polsko-Niemieckie warsztaty taneczne” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG Polska– Saksonia 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

„Partnerzy z kulturą II”
Dwuletni projekt zakłada intensywną współpracę partnerów w ramach której, planuje się szereg działań. Innowacyjnym rozwiązaniem jest ścisłe powiązanie większości działań w swoistą sieć współpracy w obszarze czterech zadań.
Projekt: "Razem w przyszłość"
„Razem w przyszłość!“ – dwuletni projekt zakładający intensywną współpracę partnerów: Jeleniogórskiego Centrum Kultury, Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen oraz Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH. W ramach tej współpracy planuje się szereg działań. Innowacyjnym rozwiązaniem jest ścisłe powiązanie większości działań w swoistą sieć współpracy w obszarze dwóch działań: muzyki i teatru.