Komputer Dorosłego Człowieka

Środy w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, dostosowane do potrzeb zainteresowanych

Początek zajęć: 2 września 2020

Instruktor: Urszula Tuszyńska – Kaczoch ,Doświadczony grafik komputerowy. Od kilkunastu lat prowadzi z dużym powodzeniem zajęcia  z nauki komputera dla dorosłych   

Program: Komputer jako przyjazne urządzenie codziennego użytku.
W programie m.in.:obsługa komputera, formatowanie tekstów, poczta elektroniczna, komunikatory (obsługa portalów społecznościowych, Skype), płacenie rachunków przez internet, zamawianie biletów, kopiowanie danych z płyty CD, pamięci przenośnej USB  itd, Kursy o różnym stopniu zaawansowania.
 
Uwaga! Kurs trwa trzy miesiące i obejmuje 19,5 godzin zajęć (tj. 1,5 h tygodniowo)
Koszt: 60 zł / miesiąc
Możliwość płacenia jednorazowego lub w ratach miesięcznych. Raty płatne w terminie 7 dni od rozpoczęcia zajęć w danym miesiącu. Organizatorzy nie zwracają należności w przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach. 


Sala 107 JCK ul 1 Maja 60

Zapisy JCK lub bezpośrednio u instruktora  tel 502 731 875  
e-mail: ulensja1@wp.pl

Pracownia Sztuk Plastycznych Małego Człowieka
Zadaniem pracowni jest poznanie różnorodnych technik plastycznych i sposobów posługiwania się nimi. Tradycyjne i niekonwencjonalne materiały plastyczne rozwijają świadomość plastyczną, a zadania ocierające się o arteterapię pozwalają lepiej poznać dziecko i jego świat.
Cykl Warsztatów Świadomości Ciała, Ruchu, Przestrzeni, Głosu, Emocji i Prezentacji
Cykl Warsztatów Świadomości Ciała, Ruchu, Przestrzeni, Głosu, Emocji i Prezentacji