Komputer Dorosłego Człowieka

Początek zajęć: 4 września 2023

Poniedziałek
I gr. 9.00-10.30
II gr. 11.00-12.30
III gr.  13.00-14.30

Instruktor: Urszula Tuszyńska – Kaczoch ,Doświadczony grafik komputerowy. Od kilkunastu lat prowadzi z dużym powodzeniem zajęcia  z nauki komputera dla dorosłych   

Program: Komputer jako przyjazne urządzenie codziennego użytku.
W programie m.in.:obsługa komputera, formatowanie tekstów, poczta elektroniczna, komunikatory (obsługa portali społecznościowych, Skype), płacenie rachunków przez internet, zamawianie biletów, kopiowanie danych z płyty CD, pamięci przenośnej USB  itd, Kursy o różnym stopniu zaawansowania.
 
Koszt: 90 zł / miesiąc

Sala 107 JCK ul 1 Maja 60

 

Pracownia Twórczego Dotyku
Założeniem pracowni jest edukacja twórcza poprzez zabawę. Podczas zajęć będziemy wykorzystywać techniki plastyczne, teatralne, ruchowe - stymulujące naturalny rozwój dziecka, kształtujące jego wyobraźnię. Wykorzystanie takich metod jak: relaksacja, drama, naturalny rytm, arteterapia, muzykoterapia, kinezjologia, metoda Dennisona - pozwala na rozwój sensomotoryczny uczestnika oraz kształtuje jego twórczą osobowość.
Alchemiczna Pracownia Fotograficzna
Zajęcia przeznaczone dla wszystkich, którzy maja ochotę poznać tajniki tradycyjnych procesów fotograficznych. Są one wprowadzeniem do fotografii jako dziedziny wszechstronnej wypowiedzi twórczej, nie ograniczającej się wyłącznie do współczesnych - cyfrowych metod rejestracji obrazu.