Projekt: "Razem w przyszłość"

Nazwa programu:  Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny

Beneficjent Wiodący: Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra

Partnerzy projektu:

Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen, Seminarstrasse 12, 02625 Bautzen

Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH, Demianiplatz 2, 02826 Görlitz

 

Opis projektu:

„Razem w przyszłość!“ – dwuletni projekt zakładający intensywną współpracę partnerów: Jeleniogórskiego Centrum Kultury, Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen oraz Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH. W ramach tej współpracy planuje się szereg działań. Innowacyjnym rozwiązaniem jest ścisłe powiązanie większości działań w swoistą sieć współpracy w obszarze dwóch działań: muzyki i teatru.

MUZYKA - zadanie przewiduje szeroko zakrojoną współpracę środowisk muzycznych w ramach trzech działań.

"Festival Silesia Sonans" to festiwal promujący muzykę klasyczną w obszarze transgranicznym. Dwie edycje festiwalu w latach 2021, 2022 będą jednymi z najważniejszych wydarzeń kulturalnych Jeleniej Góry i regionu pogranicza. W ramach dwóch edycji festiwalu przewiduje się organizację 8 mistrzowskich koncertów z Polski i z Niemiec, lub z innych krajów, ale z polskim, lub niemieckim repertuarem. Koncert gwiazdy międzynarodowego formatu umożliwi nam dotarcie do dużego grona odbiorców z Polski oraz z Niemiec.

Potencjał edukacyjny chcemy wykorzystać organizując dwie edycje "Polsko - Niemieckich Warsztatów Orkiestrowych" w trakcie jego trwania. W ten sposób uczestnicy warsztatów z Polski i z Niemiec będą mogli nie tylko wspólnie tworzyć muzykę, ale też będą mogli po próbach inspirować się występami profesjonalistów.

Integralną częścią zadania są dwie edycje "Polsko-Niemieckich Warsztatów Teatru Muzycznego” - warsztatów muzyczno-teatralnych, które odbywać się będą podczas wakacji, pod koniec sierpnia 2021 i 2022 r. Występ finałowy stanowić będzie preludium do festiwalu Silesia Sonans. Mały zespół profesjonalnych muzyków z Niemiec i z Polski towarzyszyć będzie dwujęzycznej grupie teatralnej zbudowanej z członków działających grup teatralnych z Jeleniej Góry, Görlitz/Zittau oraz z Bautzen. W tę grupę zintegrowane zostaną osoby z niepełnosprawnościami (głównie osoby z zespołem Downa).

TEATR - dwuletni projekt zakłada intensywną współpracę Jeleniogórskiego Centrum Kultury, Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen oraz Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH. W jego ramach zostanie zorganizowanych po obu stronach granicy 6 różnorodnych spotkań i wydarzeń prezentujących dorobek kulturalny regionów Bautzen, Jeleniej Góry, Zittau i Goerlitz. Każde z udziałem uczestników z Polski i z Niemiec.

Międzynarodowy Festiwal Teatrów i Kultury Awangardowej "PESTKA" - organizowany w Jeleniej Górze podczas weekendu majowego w latach 2021 i 2022. Festiwal składać się będzie z 10 koncertów scenicznych, 24 spektakli, 10 dni warsztatowych w 5 różnych warsztatach, 10 paneli dyskusyjnych, 4 wykładów, 2 plenerowych Eko pikników w centrum miasta (Święto ulicy 1 maja) podczas których przeprowadzone zostaną 4 warsztaty ekodesignu z PL i D oraz odbędą się 2 koncerty plenerowe (podczas 2 lat działania). Jeleniogórskie Centrum Kultury uczestniczyć będzie również w organizacji merytorycznej Międzynarodowego Sympozjum Teatralnego, którego tytuł brzmi: "Myśleć swobodną przestrzenią - potencjał transkulturowej pracy w teatrze" to spotkanie warsztatowe w Bautzen, które adresowane jest do środowiska teatralnego z pogranicza polsko - niemieckiego. Sympozjum umożliwi wspólną refleksję na temat potencjału i możliwości oddziaływania transkulturalnej pracy teatralnej w polsko-saksońskim regionie granicznym. Jeleniogórskie zespoły teatralne będą miały okazję zaprezentować się podczas Polsko-niemieckiego Festiwalu Teatru Lalkowego Open Air w Bautzen.

Jeleniogórska młodzież weźmie  udział w Niemiecko-Polskim Teatrze / J-O-Ś. W ramach tego działania odbędzie się 6 prezentacji artystycznych w wykonaniu Klubów warsztatowych/zespołów teatralnych w mieszanych grupach narodowościowych z Zittau i Jeleniej Góry.

Cele projektu:

Cel ogólny projektu: Intensyfikacja i pielęgnacja wartościowych poznawczo kontaktów mieszkańców regionu Jeleniej Góry, Bautzen, Görlitz i Zittau poprzez współpracę partnerskich instytucji.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Lepsze poznanie kultury kraju partnera poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych z udziałem artystów z kraju sąsiada.
  2. Promocja idei, zasad i wartości UE poprzez organizację warsztatów i imprez artystycznych umożliwiających bezpośrednią współpracę uczestników z Polski i Niemiec
  3. Przezwyciężenie strukturalnego upośledzenia terenów wiejskich dzięki strategiom aktywizującym i tworzeniu sieci w obszarach muzyki, teatru i edukacji kulturalnej.

Okres realizacji: 08.09.2020 – 07.09.2022

Wartość projektu:

Suma wydatków kwalifikowalnych:  937 969,60 EUR

Dofinansowanie z EFRR: 797 274,04 EUR

 

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

www.plsn.eu

 

Projekt „Razem w przyszłość!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 oraz ze środków Miasta Jelenia Góra

„Bo do tanga trzeba dwojga, Polsko-Niemieckie warsztaty taneczne"
Projekt „Bo do tanga trzeba dwojga, Polsko-Niemieckie warsztaty taneczne" zakłada cykl ośmiu dwudniowych tanecznych spotkań warsztatowych w Jeleniej Górze. Podczas warsztatów, uczestnicy z Polski i Niemiec doskonalić będą umiejętności taneczne.
"Osobno ale wciąż razem"