Skok w blok | 26.07 - 02.08.2020

Już po raz 13 Jeleniogórskie Centrum Kultury wraz z Teatrem Odnalezionym realizuje program aktywnej animacji środowiska lokalnego, podczas wakacji.    

Skok w Blok to dobra zabawa, miło spędzony czas, świetne wakacje, rewelacyjne warsztaty, znakomici animatorzy i aktorzy, fantastyczne wspomnienia. To animacyjno-artystyczny projekt realizowany na podwórkach dużych skupisk mieszkaniowych na terenie całego miasta. Prócz pracy warsztatowej w każdym miejscu zaplanowanych jest wiele niespodzianek, które mają rozwijać wyobraźnię. Od 2008 roku realizujemy program aktywnej animacji podczas wypoczynku letniego. Jest to podróż w głąb miasta, gdzie poznajemy rodziców i dzieci. Nasz projekt to przede wszystkim niezapomniane atrakcje dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Trzynasta edycja, składać się będzie z wielu niespodzianek. Zwieńczeniem każdego dnia będzie plenerowe kino na każdym podwórku, w którym prezentować będziemy kino familijne. 

Maksymalna liczba uczestników w ciągu całego dnia działania: 100 osób
Wstęp bezpłatny

Miejsca realizacji: 
Cieplice 

26.07.2020 - Plac zabaw Osiedle XX lecia / Park Norweski 
27.07.2020 - Plac zabaw ul. Wita Stwosza / Osiedle Orle
Centrum 
28.07.2020 - Park przy stawie ul. Głowackiego
29.07.2020 - Plac zabaw ul. Osiedle Robotnicze 
Zabobrze  
30.07.2020 - Plac zabaw ul. Noskowskiego 7 Zabobrze,
31.07.2020 - Plac zabaw ul. Wiłkomirskiego 7 Zabobrze III
Niemcy
01.08.2020 - Goerlitz 
02.08.2020 - Goerlitz 

Szanowni Państwo, bardzo prosimy zapoznać się z umieszczonym poniżej regulaminem obiektu, imprezy, a zwłaszcza procedurami uczestnictwa w imprezie w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. Na miejscu, przy wejściu na teren imprezy zobowiązani są Państwo do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia oraz podania danych kontaktowych (imię nazwisko opiekuna i dziecka oraz numer telefonu). Wyrażają Pąństwo również zgodę na pomiar temperatury. Prosimy aby każde dziecko powyżej 4 roku życia oraz jego opiekunowie posiadali przy sobie osłonę nosa i ust (maseczka, przyłbica). I najważniejsze, dla bezpieczeństwa uczestników oraz obsługi prosimy aby osoby, które wykazują jakiekolwiek objawy chorobowe (katar, kaszel itp.) pozostały w domu. Dziękujemy! 


Działanie SKOK W BLOK jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego INTERREG Polska - Saksonia 2014- 2020 jako jedno z zadań projektu „Partnerzy z Kulturą II”. 


 

SKOK W BLOK 2020 – namiot cyrkowy | kino plenerowe
w dniach 26.07.2020r. – 02.08.2020r., w godz.15.00 – 22.30


REGULAMIN OBIEKTU

1. Obiektem będzie wydzielona i ogrodzona część terenu, w miejscach i terminach, zgodnych z poniższym zestawieniem:
Miejsca realizacji: 
Cieplice 
26.07.2020 - Plac zabaw Osiedle XX lecia / Park Norweski 
27.07.2020 - Plac zabaw ul. Wita Stwosza / Osiedle Orle , 
Centrum 
28.07.2020 - Park przy stawie ul. Głowackiego
29.07.2020 - Plac zabaw ul. Osiedle Robotnicze 
Zabobrze 
30.07.2020 - Plac zabaw ul. Noskowskiego 7 
31.07.2020 - Plac zabaw ul. Wiłkomirskiego 7
Niemcy 
01.08.2019 - Goerlitz
02.08.2019 - Goerlitz
2. Teren obiektu będzie dozorowany przez służby porządkowe i służby informacyjne JCK.
3. Na terenie będzie wywieszony w kilku miejscach "Regulamin Imprezy".


REGULAMIN IMPREZY
 
1. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem obiektu i imprezy, w razie konieczności zastosować się do nich. 
2. W przypadku dzieci nieumiejących czytać, rodzic (opiekun prawny) ma obowiązek zapoznać z regulaminem obiektu i imprezy dziecko będące pod jego opieką.
3. Na imprezę wstęp mają dzieci w wieku 6-16 lat.
4. Dzieci mogą uczestniczyć w imprezie pod opieką rodziców (opiekunów prawnych).
5. Rodzice (opiekunowie prawni) pełnią funkcję opiekunów dzieci. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
7. Uczestnik przebywający na terenie imprezy nie może stwarzać zagrożenia życia innych widzów. 
8. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren imprezy - broni, opakowań szklanych, ciężkich przedmiotów mogących zagrozić życiu ludzkiemu, takich jak kije baseballowe, rurki, noże oraz alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych.
9. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren imprezy.
11. Uczestnicy mogą być narażeni na ciągle przebywanie w sferze poziomu dźwięku mogącego spowodować uszkodzenie słuchu, doznać olśnienia wzroku, organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie słuch lub zdrowia.
11. Uczestnik jest zobowiązany stosować się do zaleceń służb porządkowych organizatora.
12. Uczestnik ma obowiązek informowania służb porządkowych o zauważonym zagrożeniu.
13. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy bez podania przyczyny. 
14. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
15. Organizator nie jest zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania w przypadku odwołania imprezy.
16. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości, że przebieg imprezy może być utrwalany przez Organizatora (na dowolnym nośniku), w celach informacyjnych i promocyjnych. 
17. Organizator ma prawo przerwać zaplanowane działania oraz odwołać realizację zadania z powodu złych warunków atmosferycznych i innych zagrożeń narażających uczestników i realizatorów na niebezpieczeństwo. 
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie całej imprezy. 

Procedury uczestnictwa w imprezie 
w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID-19

1. Udział w imprezie możliwy jest wyłącznie przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
2. Na terenie imprezy dla uczestników będzie udostępnione jedno wejście.
3. Wszystkie osoby wchodzące na teren imprezy mają obowiązek dezynfekowania rąk za pomocą płynu dezynfekującego.
4. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa lub do zachowania dystansu społecznego do innych osób wynoszącego 
2 metry. Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy: osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia; osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących
5. Regularnie, nie rzadziej niż raz na godzinę dezynfekcji podlegają wszystkie przybory i powierzenie dotykowe – poręcze, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, toalety przenośne i inne powierzchnie płaskie, z odnotowaniem wykonanej dezynfekcji na liście porządkowej.
6. W imprezie mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, nie mające kontaktu z osobą co do której podejrzewane jest zarażenie COVID-19 (kwarantanna, izolacja, choroba, itp.) w przeciągu ostatnich 2 tygodni.
7. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych osoba ta powinna natychmiast opuścić teren imprezy.
8. Wszyscy uczestnicy i organizatorzy przed wejściem na teren imprezy zobowiązani są do podania swoich danych kontaktowych i podpisania oświadczenia o nt. stanu swojego zdrowia.
9. Przed wejściem na teren imprezy, organizator uprawniony jest do sprawdzenia uczestnikowi temperatury ciała.
10. Zużyte środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki itp.) powinny być wyrzucane do dedykowanych oznaczonych pojemników.
11. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia organizatorzy udostępnią listę uczestników i osób pracujących przy organizacji wydarzenia, pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze.

 

Widok z mojego okna
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w projekcie „Widok z mojego okna” organizowanym przez JCK. Projekt ten będzie polegał na tym że za pomocą camery obscury – czyli profesjonalnego aparatu otworkowego - będzie można wykonać własną fotografię na wzór fotografii wykonanej przez Niépce’a.
Koncert: Swingin' Santa / 07-08.12.2019
Jeleniogórskie Centrum Kultury wraz ze stowarzyszeniem Steinhaus e.V. po raz pierwszy mają zaszczyt zaprosić na koncerty świąteczne „Swingin‘ Santa“. Odbędą się one w ramach współpracy transgranicznej „Partnerzy z Kulturą II“.