„Warsztaty i konkurs przy Międzynarodowym Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA”

Tytuł projektu: „Warsztaty i konkurs przy Międzynarodowym Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA”
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: Spoleenský dům Jilm příspěvková organizace  (Jilemnice)
Nr rejestracyjny projektu: CZ11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002069
Rzeczowa realizacja projektu: 2019-09-12 do 2020-06-30
Wartość projektu JCK: 18.403,36 €
Dofinansowanie z EFRR: 15.642,85 €

W ramach projektu zrealizowany zostanie konkurs teatralny dla niezależnych teatrów
awangardowych. Zakłada się udział 8 zespołów, w tym 5 polskich i 3 czeskich. Po przedstawieniach odbywać się będą dyskusje panelowe z udziałem aktorów i publiczności. Projekt zakłada także realizację warsztatów dla polskiej i czeskiej młodzieży zainteresowanej teatrem - zrealizowane zostaną warsztaty teatralno-dziennikarskie i warsztaty teatru formy. 

Projekt „Warsztaty i konkurs przy Międzynarodowym Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014 - 2020 oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

„Alternatywa bez granic – warsztaty i prezentacje”
Fundamentalnym celem projektu jest zaktywizowanie społeczności sąsiednich krajów w oparciu o współpracę 3 instytucji kultury (Jeleniogórskie Centrum Kultury, Společenský dům Jilm, stowarzyszenie Alternativa pro kulturu), na podstawie wspólnego organizowania i czynnego udziału w cyklu warsztatów i prezentacji artystycznych, realizowanych w obszarze muzycznym, rzemieślniczym, teatralno-cyrkowym, fotograficznym i tanecznym. W ramach projektu zrealizowanych po stronie polskiej zostaną 3 działania merytoryczne.
„Bo do tanga trzeba dwojga, Polsko-Niemieckie warsztaty taneczne"
Projekt „Bo do tanga trzeba dwojga, Polsko-Niemieckie warsztaty taneczne" zakłada cykl ośmiu dwudniowych tanecznych spotkań warsztatowych w Jeleniej Górze. Podczas warsztatów, uczestnicy z Polski i Niemiec doskonalić będą umiejętności taneczne.