„Warsztaty i konkurs przy Międzynarodowym Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA”

Tytuł projektu: „Warsztaty i konkurs przy Międzynarodowym Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA”
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: Spoleenský dům Jilm příspěvková organizace  (Jilemnice)
Nr rejestracyjny projektu: CZ11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002069
Rzeczowa realizacja projektu: 2019-09-12 do 2020-06-30
Wartość projektu JCK: 18.403,36 €
Dofinansowanie z EFRR: 15.642,85 €

W ramach projektu zrealizowany zostanie konkurs teatralny dla niezależnych teatrów
awangardowych. Zakłada się udział 8 zespołów, w tym 5 polskich i 3 czeskich. Po przedstawieniach odbywać się będą dyskusje panelowe z udziałem aktorów i publiczności. Projekt zakłada także realizację warsztatów dla polskiej i czeskiej młodzieży zainteresowanej teatrem - zrealizowane zostaną warsztaty teatralno-dziennikarskie i warsztaty teatru formy. 

Projekt „Warsztaty i konkurs przy Międzynarodowym Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014 - 2020 oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

„Partnerzy z kulturą II”
Dwuletni projekt zakłada intensywną współpracę partnerów w ramach której, planuje się szereg działań. Innowacyjnym rozwiązaniem jest ścisłe powiązanie większości działań w swoistą sieć współpracy w obszarze czterech zadań.
Zakup samochodu transportowo-osobowego
Jeleniogórskie Centrum Kultury informuje, że zrealizowało zadanie  pn. „Zakup samochodu transportowo -osobowego dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury”. W ramach zadania został zakupiony w formie leasingu, samochód typu bus - marki Fiat Ducato. Wartość samochodu w dniu zakupu wyniosła 137 760,00 zł brutto. Zakup był możliwy dzięki dotacji celowej udzielonej z budżetu miasta Jeleniej Góry w wysokości 30 000 zł, z której została zapłacona inicjacyjna rata leasingowa.