„Warsztaty i konkurs przy Międzynarodowym Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA”

Tytuł projektu: „Warsztaty i konkurs przy Międzynarodowym Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA”
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: Spoleenský dům Jilm příspěvková organizace  (Jilemnice)
Nr rejestracyjny projektu: CZ11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002069
Rzeczowa realizacja projektu: 2019-09-12 do 2020-06-30
Wartość projektu JCK: 18.403,36 €
Dofinansowanie z EFRR: 15.642,85 €

W ramach projektu zrealizowany zostanie konkurs teatralny dla niezależnych teatrów
awangardowych. Zakłada się udział 8 zespołów, w tym 5 polskich i 3 czeskich. Po przedstawieniach odbywać się będą dyskusje panelowe z udziałem aktorów i publiczności. Projekt zakłada także realizację warsztatów dla polskiej i czeskiej młodzieży zainteresowanej teatrem - zrealizowane zostaną warsztaty teatralno-dziennikarskie i warsztaty teatru formy. 

Projekt „Warsztaty i konkurs przy Międzynarodowym Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014 - 2020 oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

1+1=1
Projekt "1+1=1” obejmuje warsztaty dla chórów w Jeleniej Górze i w Libercu lub okolicy. Podczas warsztatów czescy i polscy uczestnicy (ok. 70 osób) doskonalić będą wspólnie umiejętności wokalne pod okiem doświadczonych prowadzących.
„Partnerzy z kulturą”
Trzyletni projekt zakłada intensywną współpracę Jeleniogórskiego Centrum Kultury i Steinhaus e.V. Bautzen. W jego ramach zostaną zorganizowane po obu stronach granicy po 3 edycje różnorodnych spotkań i wydarzeń prezentujących dorobek kulturalny regionów Bautzen i Jeleniej Góry. Każda z udziałem uczestników z Polski i Niemiec.