„Polsko-niemieckie Forum Muzyczne”

Tytuł projektu: Polsko-niemieckie Forum Muzyczne / Deutsch-polnisches Musikforum
Nazwa programu: Fundusz Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-2022
Beneficjent wiodący: Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra www.jck.pl 
Partner projektu: Steinhaus e.V. Bautzen, Steinstrasse 37, 02625 Bautzen, www.steinhaus-bautzen.de

Opis projektu: Na przełomie sierpnia i września 2019 w Jelniej Górze odbędą się 3-dniowe warsztaty orkiestrowe dla uczniów szkół muzycznych i członków orkiestr amatorskich po obu stronach granicy. Warsztaty prowadzone będą przez dyrygenta, a orkiestrę wspomoze 2 profesjonalnych muzyków oraz jednocześnie pedagogów szkół muzycznych obszaru wsparcia- koncertmistrz dbać będzie o grupę skrzypiec i altówek, a wiolonczelista o grupę instrumentów basowych. Warsztaty zakończą się występem finałowym, który odbędzie w trakcie festiwalu Silesia Sonans, zyskując dodatkową promocję wśród melomanów jeleniogórskich. Następnie w ramach projektu w Jeleniej Górze wystąpi niemiecka orkiestra symfoniczna, a następnie w trakcie Silesii Sonans koncert wykonają artyści polscy, którzy powtórzą ten koncert po stronie niemieckiej. Podczas trwania warsztatów i koncertów projektu promować będziemy wśród jeleniogórskiej publiczności mozliwość uczestnictwa w wyjeździe na przedstawienie operowe do Görlitz w październiku/listopadzie 2019. Stworzona zostanie odpowiednia dokumentacja potwierdzająca realizację kazdego ww. działania. 

Cel projektu: Pogłębienie intensywności współpracy między partnerami oraz poszerzenie jej o dziedzinę muzyki klasycznej 

Okres realizacji: 02.05.2019 - 08.12.2019

Wartość projektu: 17413,50 Euro

Euroregion Nysa
Fundusz Małych Projektów INTERREG Polska – Saksonia 2014-2022


Polsko-Niemieckie Forum Muzyczne to polsko-niemiecki projekt, składający się z:
- warsztatów orkiestrowych zatytułowanych Powszechna Orkiestra Jeleniogórska organizowanych w Jeleniej Górze w terminie 30.08-01.09.2019 i zakończonych koncertem 01.09.2019 na jeleniogórskim rynku (www.silesiasonans.pl/orkiestra), 
- koncertu Neue Lausitzer Philharmonie w Jeleniej Górze dnia 02.09.2019 roku, 
- koncertu Silesia Sonans Ensemble w Bautzen dnia 10.11.2019 (www.silesiasonans.pl/bautzen)
- wyjazdu na operę G. Meyerbeera pt. "Dinorah" do Teatru im. Gerharta Hauptmanna w Goerlitz dnia 24.11.2019 (www.silesiasonans.pl/opera).  

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022.

Organizatorami projektu są Jeleniogórskie Centrum Kultury oraz Steinhaus Bautzen.


Das Deutsch-Polnische Musikforum ist ein deutsch-polnisches Projekt, das die folgenden Aufgaben umfasst:
- das deutsch-polnisches Orchesterworkshop, das im Termin 30.08-01.09.2019 in Jelenia Gora stattfand. Das Workshop hat sich mit einem Konzert am 01.09.2019 auf dem Markt in Jelenia Gora beendet (www.silesiasonans.pl/orkiestra),
- das Konzert von Neue Lausitzer Philharmonie in Jelenia Gora am 02.09.2019,
- das Konzert von Silesia Sonans Ensemble in Bautzen am 10.11.2019 (www.silesiasonans.pl/bautzen),
- die Reise zur Opernvorstellung "Dinorah" von G. Meyerbeer im Gerhart-Hauptmann Theater in Görlitz am 24.11.2019 (www.silesiasonans.pl/opera).

Das Projekt wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen – Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.

Die Veranstalter des Projektes sind Jeleniogórskie Centrum Kultury und Steinhaus Bautzen.

 

Projekt „Polsko-niemieckie forum muzyczne” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INRTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.


 

„Alternatywa bez granic – warsztaty i prezentacje”
Fundamentalnym celem projektu jest zaktywizowanie społeczności sąsiednich krajów w oparciu o współpracę 3 instytucji kultury (Jeleniogórskie Centrum Kultury, Společenský dům Jilm, stowarzyszenie Alternativa pro kulturu), na podstawie wspólnego organizowania i czynnego udziału w cyklu warsztatów i prezentacji artystycznych, realizowanych w obszarze muzycznym, rzemieślniczym, teatralno-cyrkowym, fotograficznym i tanecznym. W ramach projektu zrealizowanych po stronie polskiej zostaną 3 działania merytoryczne.
„Partnerzy z kulturą II”
Dwuletni projekt zakłada intensywną współpracę partnerów w ramach której, planuje się szereg działań. Innowacyjnym rozwiązaniem jest ścisłe powiązanie większości działań w swoistą sieć współpracy w obszarze czterech zadań.