"Rzemiosła ducha gór"

Tytuł projektu: „Rzemiosła ducha gór”
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu:
- Společenský dům Jilm příspěvková organizace  (Jilemnice)
Nr rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001899
Rzeczowa realizacja projektu:
2019-05-01-2020-04-30
Wartość projektu JCK: 23 265,44 €
Dofinansowanie z EFRR: 19 775,62 €

W ramach projektu odbędzie się kilka warsztatów, prelekcji i prezentacji ukierunkowanych na karkonoską kuchnię i rzemiosła, konkurs dla dzieci i trzydniowy jarmark świąteczny na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze, który ukierunkowany będzie na prezentację lokalnej gastronomii, rzemiosł i muzyki z obu stron granicy. We wszystkich działaniach udział wezmą ludzie z Polski i Czech. 

Projekt „Tango, tango, tango...” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014 - 2020 oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Zakup samochodu transportowo-osobowego
Jeleniogórskie Centrum Kultury informuje, że zrealizowało zadanie  pn. „Zakup samochodu transportowo -osobowego dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury”. W ramach zadania został zakupiony w formie leasingu, samochód typu bus - marki Fiat Ducato. Wartość samochodu w dniu zakupu wyniosła 137 760,00 zł brutto. Zakup był możliwy dzięki dotacji celowej udzielonej z budżetu miasta Jeleniej Góry w wysokości 30 000 zł, z której została zapłacona inicjacyjna rata leasingowa.
Projekt: "Razem w przyszłość"
„Razem w przyszłość!“ – dwuletni projekt zakładający intensywną współpracę partnerów: Jeleniogórskiego Centrum Kultury, Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen oraz Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH. W ramach tej współpracy planuje się szereg działań. Innowacyjnym rozwiązaniem jest ścisłe powiązanie większości działań w swoistą sieć współpracy w obszarze dwóch działań: muzyki i teatru.