Jeleniogórski Jarmark Świąteczny 2023 - zgłoszenia PL/CZ

ZAPRASZAMY
ARTYSTÓW,  RZEMIEŚLNIKÓW i WYSTAWCÓW

na
polsko-czeski

Jeleniogórski Jarmark Świąteczny
Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 15-17 XII 2023 r. 

Karta zgłoszeniowa do pobrania
Regulamin do pobrania

 

REGULAMIN UDZIAŁU w „Jarmarku Świątecznym 2023”


1.    Postanowienia ogólne

Organizatorem imprezy pn. „Jarmark Świąteczny” jest Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra.

Jarmark jest imprezą wystawienniczo-handlową o charakterze artystycznym. Do uczestnictwa w „Jarmarku Świątecznym” zostaną zaproszone (wybrane przez komisję kwalifikacyjną organizatora) osoby i firmy oferujące produkty i usługi zgodne z charakterem imprezy, nawiązujące do Świąt Bożego Narodzenia.

Warunki uczestnictwa w Jarmarku określają łącznie: 
a)    niniejszy Regulamin;
b)    karta zgłoszenia;
c)    umowa o współpracy zawarta z wybranymi przez organizatora uczestnikami, której wzór stanowi załącznik do regulaminu.

Udział w Jarmarku dla zakwalifikowanych uczestników jest bezpłatny. 

Zależnie od możliwości technicznych Organizator zapewni przyłącze prądu.


2.    Sprawy organizacyjne

Lokalizacja: Jarmark odbędzie się na terenie Placu Ratuszowego w Jeleniej Górze.

Termin jarmarku: 15-17 grudnia 2023 r.  Miejsce zostanie udostępnione dla uczestników w dniach jarmarku od godziny 8.00 

Godziny otwarcia i program:

15.12.2022 r. (piątek)
Godz. 10.00 – 13.00 – przyjazd, rejestracja Wystawców i przygotowanie stoisk i stanowisk
Godz. 14.00 – rozpoczęcie działalności handlowej
Godz. 16.00 – rozpoczęcie działań artystycznych według programu organizatora 
Godz. 21.00 – zakończenie działalności handlowej


16.12.2023 r. (sobota)
Godz. 9.00 – 10.00 przygotowanie stoisk i stanowisk 
Godz. 10.00 – rozpoczęcie działalności handlowej
Godz. 15.00 – rozpoczęcie działań artystycznych według programu organizatora 
Godz. 21.00 – zakończenie działalności handlowej

17.12.2023 r. (niedziela)
Godz. 9.00 – 10.00 przygotowanie stoisk i stanowisk 
Godz. 10.00 – rozpoczęcie działalności handlowej
Godz. 15.00 – rozpoczęcie działań artystycznych według programu organizatora 
Godz. 20.00 – zakończenie działalności handlowej


Uczestnicy otrzymują prawo wjazdu samochodami na miejsce festiwalu jedynie w wyznaczonych godzinach celem dostarczenia towarów oraz wyposażenia niezbędnego do  prowadzenia działalności.
    
Głównym obowiązkiem uczestnika będzie:
a)    zapewnienie nieprzerwanej obsługi stoiska w godzinach prowadzenia działalności handlowej;
b)    wykonanie świątecznej dekoracji świetlnej prowadzonego przez siebie stanowiska;
c)    odpowiedzialność za prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
d)    utrzymanie porządku na swoim stanowisku i jego najbliższym otoczeniu.


Wzajemne szczegółowe prawa i obowiązki uczestnika imprezy i organizatora określa umowa, którą otrzyma każdy uczestnik zakwalifikowany do udziału w Jarmarku.

3.    Warunki uczestnictwa

    Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do Biura Organizatora osobiście, przesyłką pocztową/kurierską na adres Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra lub mailem (na adres impresariat@jck.pl ) wypełnionego (w przypadku maila zeskanowanego) formularza - Karty Zgłoszenia – najpóźniej do 17 listopada 2023 r.

    Samo dostarczenie Karty Zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem podmiotu do uczestnictwa w Jarmarku. Organizator na podstawie przesłanych kart zgłoszenia (po analizie oferty i zakładanego kształtu artystycznego imprezy) zaprosi do udziału wybranych uczestników.

    Podmioty zakwalifikowane do uczestnictwa w Jarmarku otrzymają powiadomienie do 24  listopada 2023 wraz umową o współpracy do podpisania przez Uczestnika.
W celu zwiększenia szansy na kwalifikację do Jarmarku wskazane jest przesłanie organizatorowi  wraz z kartą zgłoszenia informacji dotyczącej prowadzonej działalności (fotografii stanowiska\ produktów, adresu strony internetowej itp.)

    Decyzje komisji kwalifikacyjnej Organizatora są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.


Polské Jeleniogórskie Centrum Kultury a Společenský dům Jilm si Vás dovolují pozvat na dvoudenní řemeslné a výtvarné Vánoční trhy.

Akce se koná každoročně na hlavním náměstí v polského města Jelenia Górav polovině prosince.

Program zahrnuje předvádění řemesel a spoustu dílniček pro malé a velké.

Letošní ročník se uskuteční v termínu 15. až 17. prosince.

Samozřejmě, jak tomu bylo v minulých letech, Vám zajistíme zdarma ubytování, za účast nebudete platit a v případě, že budete dělat workshopy pro děti či předvádět své řemeslo, zaplatíme my Vám.

Rádi uvítáme české řemeslníky a výtvarníky. Více informací bude následovat.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014–2020.

Statut
Vysvědčení
Warsztat empatii historycznej – metoda AVATARA
W ramach projektu „Spotkajmy się” zapraszamy na warsztat empatii historycznej, który odbędzie się w 26.07. Jeleniogórskim Centrum Kultury przy ul. 1 Maja 60 w Sali Kameralnej w godzinach 17:00 - 19:00.
DIALOGI - WARSZTATY - FOTOGRAFIA – JAK ZBUDOWAĆ OTWORKOWY APARAT  FOTOGRAFICZNY