Pracownia Witraży

Pracownia Witraży

poniedziałek, godz. 16:00 – 19:00
wtorek, godz. 9:00 – 12:00
środa, godz. 15:00 – 18:00
czwartek, godz. 12:00 – 15:00

Początek zajęć: 2 października 2023

Uczestnicy:
osoby w wieku 16+

Instruktor:
Edyta Kulla
– dyplom na Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Autorka wystaw indywidualnych. Prowadzi warsztaty twórcze z zakresu szkła i ceramiki.

Program:Realizowanie programu szkolenia w zakresie dwóch technik witrażowych Tiffany (taśma miedziana), profil ołowiany( szpros ). Urozmaicenie zajęć o wypalanie w piecu elektrycznym, flusing i autorskie techniki zdobienia szkła. Wiedza teoretyczna z technologii i historii szkła,historii sztuki i zagadnień dotyczących podstaw wie d zy akademickiej na tematy: kolor, projektowanie, percepcja.

Odpłatność za miesiąc: 190 zł

Ilość miejsc ograniczona
Pracownia - pasaż, ul. 1 Maja 60

Alchemiczna Pracownia Fotograficzna
Zajęcia przeznaczone dla wszystkich, którzy maja ochotę poznać tajniki tradycyjnych procesów fotograficznych. Są one wprowadzeniem do fotografii jako dziedziny wszechstronnej wypowiedzi twórczej, nie ograniczającej się wyłącznie do współczesnych - cyfrowych metod rejestracji obrazu.
JĘZYK ANGIELSKI
Uczymy praktycznych umiejętności i rozbudzamy ciekawość poznawczą dzieci, z wykorzystaniem materiału z podręczników oraz poprzez różnego rodzaju gry i zabawy. Nauka języka angielskie odbywa się w małych grupach max 10 osobowych podzielanych zgodnie z poziomem wiedzy dzieci,  co daje szansę lepszego i szybszego przyswajania języka obcego