Pracownia Plastyczna Dotyk Piękna

czwartki: godz. 16:00 - 18:00

Początek zajęć: 16 września 2021, godzina 16:00

Uczestnicy: młodzież szkół gimnazjalnych, obecnych licelanych (14 - 18 lat)

Instruktor: Ewelina Wojtowicz - ukończyła Uniwersytet Sztuk Pięknych w Ulster w Wielkiej Brytanii – kierunek Sztuki Piękne Pięknych Użytkowe. Pracowała twórczo, realizując swoje autorskie pomysły w Polsce, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Austrii i w Stanach Zjednoczonych. Interesuje ją zarówno praca z dziećmi jak i dorosłymi. Autorka wielu artystycznych projektów, niejednokrotnie nagradzana za swoje projekty.

Program:
Program zajęć oparty jest na zadaniach rozwijających umiejętności warsztatowe jak i percepcję w sztukach plastycznych takich jak ; rysunek , grafika warsztatowa, , malarstwo oraz techniki mieszane. Uczestnicy ucząc się warsztatu powinni równocześnie budować swoją świadomość. Do głównych zagadnień tematycznych w poszczególnych technikach dodatkowo będą wprowadzone ćwiczenia przybliżające pojęcia sztuki w przestrzeni publicznej oraz alternatywnych dróg dotarcia do odbiorcy. Dzięki temu każdy uczestnik będzie mógł odkryć swojej praktyce zarówno piękno , jego znaczenie, jak i to w jaki sposób działa ono w lokalnej społeczności oraz jaka rola może stać przed młodym artystą dzisiaj.

Odpłatność: 60 zł / miesiąc 
we wrześniu 2021 - 45 zł


Sala 102, ul. 1 Maja 60

Mała Akademia Baletu
MAB ma na celu kształtowanie rozwoju dzieci poprzez taniec i muzykę w duchu dyscypliny wewnętrznej, harmonii i piękna. W strukturach Małej Akademii Baletu od 2018 roku działa grupa Mały Teatr Tańca, tworzą go małe baletnice wyłonione ze wszystkich grup tanecznych. MTT jest miejscem twórczym, rozwijającym wyobraźnię i doskonalącym technikę baletową.
Modern Flamenco i Klasyka Hiszpańska
Klasyka Hiszpańska Jest to unikalne połączenie elegancji klasycznego baletu i dynamicznego, nacechowanego emocjami flamenco. Żaden z innych tańców nie łączy w sobie tak spójnie tych przeciwstawnych cech. Modern Flamenco Styl inspirowany klasycznym tańcem flamenco, uzupełniony elementami tańca współczesnego.