JĘZYK ANGIELSKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Uczestnicy:Dla dzieci w wieku 4-6 lat

Instruktor:Dominika Kiernicka, lektor j. angielskiego

Program: Nauka języka angielskiego dla dzieci do 6 lat odbywa się przez zabawę. Wykorzystujemy m.in. wycinanki, kolorowanymi. Dzięki małym grupą liczącym max. 6 dzieci, lektor może poświęcić więcej czasu każdemu z dzieci oraz co daje szansę lepszego i szybszego przyswajania języka obcego.

JCK Przystań Twórcza, Rodzinne Miejsce Spotkań, ul. Cieplicka 74

Pracownia Sztuk Plastycznych Małego Człowieka
Zadaniem pracowni jest poznanie różnorodnych technik plastycznych i sposobów posługiwania się nimi. Tradycyjne i niekonwencjonalne materiały plastyczne rozwijają świadomość plastyczną, a zadania ocierające się o arteterapię pozwalają lepiej poznać dziecko i jego świat.
Pracownia „Na początku świata”
Podczas zajęć staramy się stymulować i rozwijać aktywność twórczą dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, dążeń oraz indywidualnych możliwości. Zachęcamy do samodzielnego i twórczego podejścia do każdego zadania. Wiele prac wykonywanych przez dzieci to efekt swobodnej ich twórczości, często instruktor nie narzuca tematu ani konkretnej techniki wykonania. Takie prace dzieci wykonują chętniej, widać, że sprawiają im więcej radości.