WARSZTATY LOGICZNO-MATEMATYCZNE

WARSZTATY LOGICZNO-MATEMATYCZNE

Uczestnicy: Dla dzieci w wieku 8-12 lat

Instruktor:Zajęcia prowadzi Grzegorz Troć, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym. Prowadzący od kilku lat warsztaty i zajęcia Lego w Szkole Matematycznej CUBE.

Program: Zajęcia są ukierunkowane na rozwijanie logicznego, strategicznego myślenia. Poprzez wykorzystanie różnego rodzaju pomocy dydaktycznych.Chcemy pokazać matematykę od zupełnie innej strony. Inaczej niż proponuję to program szkolny, inaczej niż na szkolnej lekcji matematyki.... Nie jest to rozszerzenie, ani korepetycje do szkolnych lekcji matematyki!

JCK Przystań Twórcza, Sala Wielofunkcyjna, ul. Cieplicka 74
 

Pracownia Ceramiki Artystycznej i Użytkowej
Zajęcia praktyczne oraz teoretyczne z zakresu ceramiki unikatowej i artystycznej. Techniki lepienia: ręczne, na kole garncarskim, masy lejne w formach gipsowych; techniki zdobienia: szkliwa, angoby, farby ceramiczne. Wypały w piecu elektrycznym oraz  plenerowe wypały w piecach wypalanych drewnem i gazem .Poznanie japońskiej techniki RAKU.
Tango Argentyńskie