„Alternatywa bez granic – warsztaty i prezentacje”

Tytuł projektu: „Alternaty bez granic – warsztaty i prezentacje”
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partnerzy projektu:
- Společenský dům Jilm příspěvková organizace  (Jilemnice)
- Alternativa pro kulturu (Trutnov)
Nr rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000082
Rzeczowa realizacja projektu: 01.04.2017r. – 31.07.2020r.
Wartość projektu JCK: 247 504,20 €
Dofinansowanie z EFRR: 210 000,00 €
Nazwa osi w ramach której realizowany jest projekt: Współpraca instytucji i społeczności
Adres strony internetowej programu: http://www.cz-pl.eu

Projekt „Alternaty bez granic – warsztaty i prezentacje” przygotowany przez Jeleniogórskie Centrum Kultury z czeskimi partnerami, został złożony w ramach osi priorytetowej
OP4 - Współpraca instytucji i społeczności programu Interreg V - A Republika Czeska - Polska 2014-2020.


CEL PROJEKTU: fundamentalnym celem projektu jest zaktywizowanie społeczności sąsiednich krajów w oparciu o współpracę 3 instytucji kultury (Jeleniogórskie Centrum Kultury, Společenský dům Jilm, stowarzyszenie Alternativa pro kulturu), na podstawie wspólnego organizowania i czynnego udziału w cyklu warsztatów i prezentacji artystycznych, realizowanych w obszarze muzycznym, rzemieślniczym, teatralno-cyrkowym, fotograficznym i tanecznym. W ramach projektu zrealizowanych po stronie polskiej zostaną 3 działania merytoryczne.
Planowane DZIAŁANIA merytoryczne w ramach projektu, to warsztaty i prezentacje
w następującej tematyce:
- teatr i cyrk – działanie realizowane na jeleniogórskich podwórkach obejmuje m.in. warsztaty cyrkowe, animacyjne, lalkowe. Odbywać się one będą się w cyrkowym namiocie. Dodatkowo między w/w działaniami odbędą się małe formy teatralne. W ramach działania będzie też scena na prezentacje popołudniowe oraz plac zabaw. Wieczorem odbędzie się wyświetlanie filmu na dużym ekranie. Działanie jest kontynuacją realizowanych od kliku lat, cieszących się olbrzymią popularnością wakacyjnych zajęć dla dzieci Skok w Blok. Projekt zakłada realizację dwóch edycji działania w latach 2017 i 2018.
- rzemieślnictwo - w ramach tego działania JCK zorganizuje 6-dniowe  polsko-czeskie warsztaty szklarskie, ceramiczne i włókiennicze dla osób dorosłych. Podczas trzech corocznych edycji warsztatów ceramicznych, powstanie m.in. trzygłowy trutnowski smok (co roku jedna głowa). Po warsztatach odbędzie się prezentacja efektów warsztatów na rynku, gdzie jednocześnie odbędzie się prezentacja w postaci dwudniowego festiwalu Art and Glass. W ramach festiwalu odbędą się polsko-czeskie prezentacje hut szkła, prezentacje wypału ceramiki oraz warsztaty szklarskie dla całych rodzin, warsztaty plastyczne dla dzieci. Podczas festiwalu zostanie także wypalona głowa trutnowskiego smoka, która podczas wypalania ziać będzie ogniem. Impreza odbędzie się łącznie trzy razy w latach 2017, 2018, 2019.
- muzyka – działanie realizowane na terenie całego miasta Jelenia Góra.
W jeleniogórskich szkołach zorganizowane zostaną warsztaty muzyczne. Następnie odbędzie się 3-dniowy konkurs dla młodych muzyków jazzowych (do 30 r. życia), w którym  weźmie udział 16 zespołów z całej Europy. Do udziału jako widzowie zaproszone zostaną dzieci, które przeszły przygotowanie warsztatowe w szkołach. Konkurs oceniany będzie przez międzynarodowe jury. Wieczorem zostaną zaprezentowane prezentacje (koncerty) muzyczne w wykonaniu gwiazd muzyki jazzowej. Wszystkie powyższe działania odbędą się w ramach Krokus Jazz Festiwal. Projekt zakłada realizację dwóch edycji festiwalu w latach 2017 i 2018.


Projekt Alternatywa bez granic – warsztaty i prezentacje jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

„Tango, tango, tango…”
Projekt "Tango, tango, tango..." to cykl sześciu dwudniowych tanecznych spotkań warsztatowych tanga argentyńskiego w Jeleniej Górze. Podczas warsztatów, uczestnicy z Polski i Czech będą doskonalić umiejętności taneczne. W ramach jednego weekendu będzie przeprowadzonych 15h pracy warsztatowej (9h w sobotę i 6h w niedzielę).
1+1=1
Projekt "1+1=1” obejmuje warsztaty dla chórów w Jeleniej Górze i w Libercu lub okolicy. Podczas warsztatów czescy i polscy uczestnicy (ok. 70 osób) doskonalić będą wspólnie umiejętności wokalne pod okiem doświadczonych prowadzących.