„Tango, tango, tango…”

Tytuł projektu: „Tango, tango, tango…”
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu:
- Společenský dům Jilm příspěvková organizace  (Jilemnice)
Nr rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001512
Rzeczowa realizacja projektu: 01.06.2018r. – 31.05.2019r.
Wartość projektu JCK: 18 708,19 €
Dofinansowanie z EFRR: 15 901,96 €

Projekt "Tango, tango, tango..." to cykl sześciu dwudniowych tanecznych spotkań warsztatowych tanga argentyńskiego w Jeleniej Górze. Podczas warsztatów, uczestnicy z Polski i Czech będą doskonalić umiejętności taneczne. W ramach jednego weekendu będzie przeprowadzonych 15h pracy warsztatowej (9h w sobotę i 6h w niedzielę). Warsztaty poprowadzi para mistrzów tańca. Dodatkowo w trakcie sobotnich spotkań przy muzyce (milonga) odbędą się kolejne wspólne zajęcia. W ramach projektu odbędzie się publiczna milonga na pl. Ratuszowym w Jeleniej Górze. Uczestnicy warsztatów wystąpią w pokazach przy muzyce granej na żywo wykonywanej przez profesjonalny zespół.


Projekt „Tango, tango, tango...” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014 - 2020 oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

„Partnerzy z kulturą II”
Dwuletni projekt zakłada intensywną współpracę partnerów w ramach której, planuje się szereg działań. Innowacyjnym rozwiązaniem jest ścisłe powiązanie większości działań w swoistą sieć współpracy w obszarze czterech zadań.
„Partnerzy z kulturą”
Trzyletni projekt zakłada intensywną współpracę Jeleniogórskiego Centrum Kultury i Steinhaus e.V. Bautzen. W jego ramach zostaną zorganizowane po obu stronach granicy po 3 edycje różnorodnych spotkań i wydarzeń prezentujących dorobek kulturalny regionów Bautzen i Jeleniej Góry. Każda z udziałem uczestników z Polski i Niemiec.