„Partnerzy z kulturą”

Nazwa programu: Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Beneficjent wiodący: Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra www.jck.pl
Partner projektu: Steinhaus e.V. Bautzen, Steinstrasse 37, 02625 Bautzen, www.steinhaus-bautzen.de

Opis projektu:
Trzyletni projekt zakłada intensywną współpracę Jeleniogórskiego Centrum Kultury i Steinhaus e.V. Bautzen. W jego ramach zostaną zorganizowane po obu stronach granicy po 3 edycje różnorodnych spotkań i wydarzeń prezentujących dorobek kulturalny regionów Bautzen i Jeleniej Góry. Każda z udziałem uczestników z Polski i Niemiec.
- Festiwal Kultury Awangardowej „Pestka” – organizowany w Jeleniej Górze to 12 koncertów, 36 spektakli, 60 dni warsztatowych w 5 różnych warsztatach. Każdy z festiwali poświęcony będzie tematycznie dyskusji nad konkretnym problemem określonych idio9mami dotyczącymi zagadnień: „Rónowść/Inność”, „Wspólna tożsamość”, „Miejsce w którym żyjemy – nasz jedyny świat”
- „AufTakt to warsztaty i pokazy tańca organizowane w Bautzen. 4 dni warsztatów (dla łącznie ponad 70 uczestników) i 2 dni prezentacji tanecznych dla kilkuset widzów stanowią o atrakcyjności wydarzenia.
- „Move Together” – innowacyjny projekt zakładający tworzenie tematycznych spektakli teatru tańca organizowany 2 razy w Bautzen i raz w Jeleniej Gorze. Autorski scenariusz młodzieży, 10 dni warsztatów i spektakularne polsko-niemieckie spektakle muzyczno-taneczne, które prezentowane będą w obu miastach.
- „Akademia” i „EcoArt” to 2 cykle warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych dziedzin sztuki. Podczas wspólnej pracy stworzonych zostanie kilkaset prac prezentowanych na 10 wystawach w obu miastach.
- „Kontakty” – to zadanie prezentujące regionalnych artystów partnerskim społecznościom. Poza projektem organizacja 6 wystaw w obydwu miastach nie byłaby możliwa.
- Organizowana w Jeleniej Górze „Liga Rocka” to 15 koncertów z udziałem amatorskich zespołów rockowych z Niemiec, podczas których młodzi muzycy i słuchacze będą mieli okazje do wielokrotnych spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów skutkujących dalszą niesformalizowana współpracą.
Działania projektu realizowane będą w Jeleniej Górze (partner wiodący projektu) oraz w Bautzen (partner). W działaniach realizowanych w tych miastach będą mogli brać udział również mieszkańcy okolicznych miejscowości nie dysponujących takim potencjałem (obie miejscowości stanowią ośrodki oddziaływania dla szerszego terytorium: Jelenia Góra - teren byłego województwa jeleniogórskiego, Bautzen – Górne Łużyce). W działaniach plenerowych, czy też np. koncertach będą mogli także uczestniczyć turyści z innych obszarów. Wzajemne, liczne spotkania i wspólne działania generować będą powstawanie sieci kontaktów indywidualnych i instytucjonalnych także w sferze gospodarczej.
Projekt ma charakter wybitnie transgraniczny. W licznie zaplanowanych warsztatach udział wezmą w równym stopniu Polacy i Niemcy, co spowoduje poznanie i zbliżenie obu narodowości. Również festiwalowe prezentacje, pokazy, wystawy oraz konkursy mają pokazać wspólnotę zainteresowań (muzyka, teatr, plastyka, taniec), doświadczeń, problemów, czy wręcz „losu” mieszkańców obu stron pogranicza, na podstawie której można budować nowe, lepsze wzajemne relacje. Ma to istotne znaczenie szczególnie w momencie medialnych doniesień na temat kryzysowych sytuacji dziejących się w Unii Europejskiej. Realizacja projektu w tak ewidentnie transgranicznej formule nie byłaby możliwa w ramach indywidualnych, np. narodowych (regionalnych) programów. Partnerski sposób realizacji przyniesie wartość dodaną w postaci dalszego zacieśniania współpracy oraz wypracowania procedur i mechanizmów umożliwiających planowanie w przyszłości wspólnych działań również bez dodatkowego wsparcia finansowego, w ramach codziennej statutowej działalności obu partnerów.

Cele projektu:
Cel ogólny projektu: Intensyfikacja i pielęgnacja wartościowych poznawczo kontaktów mieszkańców regionu Jeleniej Góry i Bautzen poprzez współpracę partnerskich instytucji.

Cele szczegółowe projektu:
1. Lepsze poznanie kultury kraju partnera poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych z udziałem artystów z kraju sąsiada.
2. Promocja idei, zasad i wartości UE poprzez organizację warsztatów i imprez artystycznych umożliwiających bezpośrednią współpracę uczestników z Polski i Niemiec.

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019
Wartość projektu 771.087,28 €
Suma wydatków kwalifikowalnych 710.511,22 €
Dofinansowanie z Unii Europejskiej 85 %

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020: www.plsn.eu

Projekt „Partnerzy z kulturą” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INRTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

 

"Osobno ale wciąż razem"
Zakup samochodu transportowo-osobowego
Jeleniogórskie Centrum Kultury informuje, że zrealizowało zadanie  pn. „Zakup samochodu transportowo -osobowego dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury”. W ramach zadania został zakupiony w formie leasingu, samochód typu bus - marki Fiat Ducato. Wartość samochodu w dniu zakupu wyniosła 137 760,00 zł brutto. Zakup był możliwy dzięki dotacji celowej udzielonej z budżetu miasta Jeleniej Góry w wysokości 30 000 zł, z której została zapłacona inicjacyjna rata leasingowa.