Pracownia „Na początku świata”

JCK MUFLON – PRACOWNIA  „NA POCZĄTKU ŚWIATA”

 

 1. Zajęcia plastyczne:
 • poniedziałki godz. 15:00-16:15, dzieci  5-7 lat
 • poniedziałki godz. 16:30-17:45, dzieci 8-12 lat

 

 1. Zajęcia ceramiczne:
 • wtorki godz. 15:00-16:15, dzieci 5-7 lat
 • wtorki godz. 16:30-17:45, dzieci 8-12 lat

 

 1. Zajęcia plastyczno-ceramiczne:
 • poniedziałki i wtorki godz. 15:00-16:15, dzieci 5-7 lat
 • poniedziałki i wtorki godz. 16:30-17:45, dzieci 8-12 lat

 

 1. Zajęcia plastyczno-ceramiczne MIX:
 • czwartki godz. 15:00-16:15, dzieci 5-12 lat

 

 1. Pracownia malarstwa i rysunku dla młodzieży i dorosłych:
 • I grupa czwartki godz. 12:00-15:00
 • II grupa czwartki godz. 16:30-19:30

 

Początek zajęć:  4 września 2023

 

Pracownię „Na początku świata” prowadzi artystka-plastyk Agata Makutynowicz

 

CHARAKTER  I  CEL  PRACOWNI  PLASTYCZNEJ

Podczas zajęć staramy się stymulować i rozwijać aktywność twórczą dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, dążeń oraz indywidualnych możliwości. Zachęcamy do samodzielnego i twórczego podejścia do każdego zadania. Wiele prac wykonywanych przez dzieci to efekt swobodnej ich twórczości, często instruktor nie narzuca tematu ani konkretnej techniki wykonania. Takie prace dzieci wykonują chętniej, widać, że sprawiają im więcej radości.

 

METODY NASZEJ PRACY

Wiedzę teoretyczną staramy się przekazywać dzieciom w formie pogawędki, pokazu, projekcji filmu itp. Umożliwiając nawiązanie lepszego kontaktu emocjonalnego i wzrokowego, omawiamy zagadnienie w tzw. kręgu. Aktywizujemy dzieci do samodzielnego myślenia poprzez gry, zabawy dydaktyczne, inscenizacje, dramy, burzę mózgów… Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wycieczki plenerowe.

 

MATERIAŁY I TECHNIKA W PRACOWNI PLASTYCZNEJ

W pracy twórczej dzieci korzystają z różnych materiałów: tuszu, styropianu, szczotek, pasty, proszku, mydła, soli, gąbki, świecy, kleju, gazet oraz z darów natury – kasztanów, żołędzi, warzyw i owoców, piór ptaków, kory…  Poznają różnorodne techniki plastyczne:  malowanie farbami plakatowymi, olejnymi, akwarelami, temperą, gwaszem, rysowanie ołówkiem, węglem, sepią, plasteliną, pastelami; techniki graficzne: monotypię, kolaż, malowanie na szkle i porcelanie, papieroplastykę, wydzieranie i wyklejanie.

 

CELE PRACOWNI CERAMICZNEJ: poznanie dawnego rzemiosła i tradycji, metod wydobywania i obróbki, zdobycie umiejętności wykonywania glinianych naczyń i ozdób, nauka toczenia gliny na dawnym i nowoczesnym kole garncarskim, poznawanie różnorodnych materiałów służących do modelowania kompozycji przestrzennych i płaskich, kształtowanie umiejętności projektowania (bryła, płaszczyzna),rozwijanie wrażliwości i własnej ekspresji, rozwój wyobraźni, kreatywnego i twórczego myślenia doskonalenie sprawności manualnych, poznanie technik i technologii ceramicznych łączenie i mieszanie technik.

 

GŁÓWNE ZAGADNIENIA PORUSZANE NA ZAJĘCIACH CERAMICZNYCH:  Historia ceramiki. Terminy związane z technikami ceramiki. Poznanie narzędzi  i materiałów pracowni ceramicznej. Prezentacja różnorodnych wytworów ceramicznych. Projektowanie form przestrzennych i płaskich (misy, dzbany). Projektowanie i wytwarzanie biżuterii ceramiczne. Formy obróbki gliny. Praca na kole garncarskich. Praca na toczkach. Suszenie wyrobów ceramicznych. Zdobienie, szkliwienie wyrobów ceramicznych. Wypalanie i prezentacja wyrobów ceramicznych.

 

PROGRAM DLA DOROSŁYCH: Zdobywanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć plastycznych. Poznawanie bogactwa środków warsztatu plastycznego, min. martwa natura, portret, postać. Rozwijanie umiejętności wyrażania i uzasadniania własnych opinii oraz kształtowanie postaw tolerancji wobec poglądów i dokonań innych osób.

 

Opłata za zajęcia plastyczne: 60 zł.

Opłata za zajęcia ceramiczne: 70 zł.

Opłata za zajęcia plastyczno-ceramiczne: 100 zł

Opłata za zajęcia plastyczno-ceramiczne MIX: 70 zł.

Opłata za zajęcia malarstwa i rysunku dla dorosłych: 90 zł.

 

JCK Muflon zapewnia wszelkie materiały plastyczne.

Pracownia „Na Początku Świata”, ul. Cieplicka 172, parter

 

Alchemiczna Pracownia Fotograficzna
Zajęcia przeznaczone dla wszystkich, którzy maja ochotę poznać tajniki tradycyjnych procesów fotograficznych. Są one wprowadzeniem do fotografii jako dziedziny wszechstronnej wypowiedzi twórczej, nie ograniczającej się wyłącznie do współczesnych - cyfrowych metod rejestracji obrazu.
PRZYSTANIOWA PIOSENKOWNIA
Uczestnicy pracują nad elementami techniki wokalnej - estradowej: dykcją, oddechem, intonacją, a także nad rozumieniem tekstu śpiewanego, świadomym doborem repertuaru, interpretacją wybranych utworów, kulturą sceny itp. Nie uczymy czystego, poprawnego śpiewu, uczymy myślenia scenicznego, bycia realnym narratorem opowieści, jej bohaterem, jeśli opowieść jest jakby o nas, śpiewania sercem, przekazywania emocji, malowania słowem.