Pracownia „Na początku świata”

JCK MUFLON – PRACOWNIA  „NA POCZĄTKU ŚWIATA”

 1. Zajęcia plastyczne:
 • poniedziałki godz. 15:00-16:15, dzieci  5-7 lat
 • poniedziałki godz. 16:30-17:45, dzieci 8-12 lat
 1. Zajęcia ceramiczne:
 • wtorki godz. 15:00-16:15, dzieci 5-7 lat
 • wtorki godz. 16:30-17:45, dzieci 8-12 lat
 1. Zajęcia plastyczno-ceramiczne:
 • poniedziałki i wtorki godz. 15:00-16:15, dzieci 5-7 lat
 • poniedziałki i wtorki godz. 16:30-17:45, dzieci 8-12 lat
 1. Zajęcia plastyczno-ceramiczne MIX:
 • czwartki godz. 15:00-16:15, dzieci 5-12 lat
 1. Pracownia malarstwa i rysunku dla młodzieży i dorosłych:
 • I grupa czwartki godz. 12:00-14:30
 • II grupa czwartki godz. 16:30-18:30

Początek zajęć:  2 września 2024

Pracownię „Na początku świata” prowadzi artystka-plastyk Agata Makutynowicz

 

CHARAKTER  I  CEL  PRACOWNI  PLASTYCZNEJ

Podczas zajęć staramy się stymulować i rozwijać aktywność twórczą dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, dążeń oraz indywidualnych możliwości. Zachęcamy do samodzielnego i twórczego podejścia do każdego zadania.

METODY NASZEJ PRACY

Wiedzę teoretyczną staramy się przekazywać dzieciom w formie pogawędki, pokazu, projekcji filmu itp. Aktywizujemy dzieci do samodzielnego myślenia poprzez gry, zabawy dydaktyczne, inscenizacje, dramy, burzę mózgów… Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wycieczki plenerowe.

MATERIAŁY I TECHNIKA W PRACOWNI PLASTYCZNEJ

W pracy twórczej dzieci korzystają z różnych materiałów: tuszu, styropianu, szczotek, pasty, proszku, mydła, soli, gąbki, świecy, kleju, gazet oraz z darów natury – kasztanów, żołędzi, warzyw i owoców, piór ptaków, kory. Poznają różnorodne techniki plastyczne: malowanie farbami plakatowymi, olejnymi, akwarelami, temperą, gwaszem, rysowanie ołówkiem, węglem, sepią, plasteliną, pastelami; techniki graficzne: monotypię, kolaż, malowanie na szkle i porcelanie, papieroplastykę, wydzieranie i wyklejanie.

CELE PRACOWNI CERAMICZNEJ: poznanie dawnego rzemiosła i tradycji, metod wydobywania i obróbki, zdobycie umiejętności wykonywania glinianych naczyń i ozdób, nauka toczenia gliny na dawnym i nowoczesnym kole garncarskim, poznawanie różnorodnych materiałów służących do modelowania kompozycji przestrzennych i płaskich, kształtowanie umiejętności projektowania (bryła, płaszczyzna),rozwój wyobraźni, kreatywnego i twórczego myślenia, poznanie technik i technologii ceramicznych.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA PORUSZANE NA ZAJĘCIACH CERAMICZNYCH:  Historia ceramiki. Terminy związane z technikami ceramiki. Poznanie narzędzi i materiałów pracowni ceramicznej. Prezentacja różnorodnych wytworów ceramicznych. Projektowanie form przestrzennych i płaskich (misy, dzbany). Projektowanie i wytwarzanie biżuterii ceramiczne. Formy obróbki gliny. Praca na kole garncarskich. Praca na toczkach. Suszenie wyrobów ceramicznych. Zdobienie, szkliwienie wyrobów ceramicznych. Wypalanie i prezentacja wyrobów ceramicznych.

PROGRAM DLA DOROSŁYCH: Zdobywanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć plastycznych. Poznawanie bogactwa środków warsztatu plastycznego, min. martwa natura, portret, postać. Rozwijanie umiejętności wyrażania i uzasadniania własnych opinii oraz kształtowanie postaw tolerancji wobec poglądów i dokonań innych osób.

 

Opłata za zajęcia plastyczne: 60 zł

Opłata za zajęcia ceramiczne: 70 zł

Opłata za zajęcia plastyczno-ceramiczne: 100 zł

Opłata za zajęcia plastyczno-ceramiczne MIX: 70 zł

Opłata za zajęcia malarstwa i rysunku dla dorosłych: 120 zł

 

JCK Muflon zapewnia wszelkie materiały plastyczne.

Pracownia „Na Początku Świata”, ul. Cieplicka 172, parter

 

Nauka gry na gitarze akustycznej i elektrycznej
Zajęcia przeznaczone są dla osób początkujących i średniozaawansowanych. Program obejmuje: zajęcia z bluesa, rocka, metalu i standardów jazzowych; podstawy improwizacji; skale i ich zastosowanie; czytanie tabulatur, nauka gry rytmicznej; akordy i podstawy harmonii. Uczestnicy muszą posiadać instrumenty.
PRZYSTANIOWA PIOSENKOWNIA
Uczestnicy pracują nad elementami techniki wokalnej - estradowej: dykcją, oddechem, intonacją, a także nad rozumieniem tekstu śpiewanego, świadomym doborem repertuaru, interpretacją wybranych utworów, kulturą sceny itp. Nie uczymy czystego, poprawnego śpiewu, uczymy myślenia scenicznego, bycia realnym narratorem opowieści, jej bohaterem, jeśli opowieść jest jakby o nas, śpiewania sercem, przekazywania emocji, malowania słowem.