Ogłoszenie o pracę: Pracownik Sekretariatu

Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko

Pracownik Sekretariatu 

1. Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie co najmniej średnie; 
 • umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, dokładność,  
 • samodzielność  i terminowość w realizacji powierzonych zadań;
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office, sprawna obsługa komputera;
 • wysoka kultura osobista i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

2. Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w prowadzeniu sekretariatu;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • umiejętność redagowania prostych pism.  

3.Oferujemy:

 • stabilną pracę na podstawie umowy o pracę;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • wsparcie merytoryczne na każdym etapie zatrudnienia;
 • możliwość uczestnictwa w ważnych i ciekawych wydarzeniach artystycznych.

4. Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 • nadzór nad obiegiem korespondencji i dokumentów pomiędzy komórkami organizacyjnymi JCK;
 • prowadzenie poczty elektronicznej JCK;
 • przyjmowanie zapisów i wpłat oraz sprzedaż biletów na wydarzenia i działania JCK  (w komputerowym systemie biletowym);
 • obsługa kasy fiskalnej;
 • obsługa połączeń telefonicznych;
 • udzielania informacji na temat działalności JCK;  
 • organizacja spotkań i narad dyrektora JCK.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w sekretariacie JCK w Jeleniej Górze przy ul.1 Maja 60;
 • praca od poniedziałku do piątku  w godzinach 10.00-18.00;
 • stanowisko związane z pracą przy komputerze i rozmowami telefonicznymi.

6. Zgłoszenia:

Dokumenty aplikacyjne należy składać na adres mailowy pracajck@gmail.com lub osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Pracownik Sekretariatu” w sekretariacie Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 60 w godzinach 10.00 -17.00 w terminie do dnia 15 września 2023 r.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem przebiegu zatrudnienia (CV).
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści:
 • ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze, w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Jeleniogórskim Centrum Kultury”.
 • „Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą”.
 •  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania”.

UWAGA!!! Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
  
Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowe jest Jeleniogórskie Centrum Kultury, z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul.1 Maja 60. Jeśli mają Państwo pytania lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas inspektorem danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: Laura Uglanica, tel. 75 64 78 884. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na potrzeby rekrutacji pracowników. Dane osobowe będziemy przechowywać do zakończenia rekrutacji oraz do wygaśnięcia obowiązków przechowywania dokumentacji osobowej wynikających z odrębnych przepisów prawa. Powierzone nam przez Pana/Panią dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną oraz tym podmiotom, które na mocy obowiązującego prawa mają możliwość otrzymywać takie dane. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą przekazywane do państw trzecich, i że nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Jako administrator danych dokładamy starań, by zagwarantować bezpieczeństwo powierzonym nam danym osobowym. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że naruszamy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Koncert online: Karolina Czarnecka | Otwarcie Festiwalu PESTKA 2021
Ze względu na panujące obostrzenia zapraszamy wszystkich na oglądania streamu z otwarcia XII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA 2021! Oglądać można z każdego miejsca świata, z domu, z pracy, z ogródka, gdzie tylko chcecie 
Krokus Jazz Festiwal 2020
Zapraszamy do Jeleniogórskiego Centrum Kultury i Klubu „Kwadrat” na ul. Bankową na coroczne święto jazzu. Przez trzy październikowe dni podziwiać będziemy kilkudziesięciu znakomitych muzyków grających jazz na najwyższym poziomie.