M-A czyli Mali Architekci

Kreatywne zajęcia dla dzieci od 10 lat
Tworzenie makiet i modeli architektonicznych
środa, godz. 16:30 do 18:00

Początek zajęć: 7 października 2020, godzina 16:30

Organizatorami projektu są Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Jeleniej Górze oraz Pracownia Projektowa SK-Architekci. Pani Architekt – Karolina Szkapiak, autorka przedsięwzięcia, zawiaduje całością akcji, wymyślając coraz to bardziej interesujące zadania. Projekt z ogromnym sukcesem działa od kilku lat w Jeleniej Górze, w JCK od lat pięciu.

Program:
Rozwijanie wyobraźni, zwiększenie możliwości manualnych u dzieci poprzez rozwiązywanie zadań, rysowanie, badanie faktur i kształtów. Samodzielna praca dziecka, podejmowanie decyzji i szukanie sposobów jak piękniej może wyglądać świat. Kształtowanie świadomości architektonicznej, umiejętności patrzenia na otaczający świat, możliwości jego zmieniania. Zajęcia dla konstruktorów, ciekawskich, poszukujących, nie tylko dla chłopaków.

Odpłatność: 25 zł za spotkanie –płatne w systemie miesięcznym
Ilość miejsc ograniczona

Sala Nova JCK, ul. 1 Maja 60

Pracownia Edukacji Twórczej Grupa Starsza
Założeniem pracowni jest edukacja twórcza poprzez zabawę. Wykorzystując techniki plastyczne i teatralne wprowadzamy młodego człowieka w świat kreatywnych działań i wyrażania swoich emocji.
Tango Karkonosze
Nasza aktywność przejawia się w organizacji trzech następujących działań:warsztaty (okazjonalne) prowadzone przez instruktorów z dużych ośrodków tangowych, praktik - czyli szkoleń powarsztatowych we własnym zakresie, milong - czyli „tangowych dancingów" stanowiących uwieńczenie dwóch poprzednich działań.