Jeleniogórski Jarmark Świąteczny - zgłoszenia


ZAPRASZAMY
 ARTYSTÓW,  RZEMIEŚLNIKÓW i WYSTAWCÓW

na
polsko-czeski
Jeleniogórski Jarmark Świąteczny
Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 17-20 XII 2020 r. 

Szczegółowe informacje dostępne poniżej
lub u koordynatora Tel: 505-389-781

REGULAMIN UDZIAŁU w „Jarmarku Świątecznym 2020”

KARTA ZGŁOSZENIOWA "Jarmark Świąteczny 2020"

 REGULAMIN UDZIAŁU w „Jarmarku Świątecznym 2020”

1.  Postanowienia ogólne 

1.1 Organizatorem imprezy p.n.  „Jarmark Świąteczny ” jest Jeleniogórskie Centrum 
             Kultury w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra.

1.2 Jarmark jest  imprezą artystyczno - wystawienniczo –handlową. Do uczestnictwa w „Jarmarku   
            Bożonarodzeniowym ” zostaną zaproszone (wybrane przez komisję kwalifikacyjną 
            organizatora)  osoby i firmy oferujące produkty i usługi zgodne z charakterem imprezy, 
            nawiązujące  do Świąt Bożego Narodzenia.

1.3       Warunki uczestnictwa w festiwalu  określają łącznie: 
            a/  niniejszy Regulamin; 
            b/  karta zgłoszenia;
            c/  umowa o współpracy zawarta z wybranymi przez organizatora uczestnikamiktórej wzór 
                 stanowi załącznik do regulaminu.

1.4 Udział w jarmarku dla uczestników jest płatny (cena brutto za 4 dni):
            a/ stanowisko w domku drewnianym (pół domku) o wym.1,6m x 2,2m – koszt 300 zł.              
            b/ stanowisko  w namiocie organizatora o wym.3m x 3m  -  koszt 150 zł 
            c/ udostępnienie miejsca pod własne stanowisko  -   koszt 10 zł za metr kwadratowy

             UWAGA – Ponadto niezależnie od Organizatora będzie pobierana opłata placowa Miasta   
            Jelenia Góra

1.5       Zależnie od możliwości technicznych Organizator zapewni przyłącze prądu.

2.  Sprawy organizacyjne 


2.1 Lokalizacja: Jarmark odbędzie się na terenie Placu Ratuszowego w Jeleniej Górze. 

2.2 Termin jarmarku: 17-20 grudnia 2020 r. Miejsce zostanie udostępnione dla uczestników  w dniach  
       jarmarku od godz. 8.00. 

2.3 Godziny otwarcia i program: 

17.12.2020 r. (czwartek)
Godz. 8.00 – 11.00  –  przyjazd, rejestracja Wystawców i przygotowanie stoisk i stanowisk 
Godz. 12.00 – rozpoczęcie działalności handlowej 
Godz. 16.00 – rozpoczęcie działań  artystycznych  według programu organizatora
Godz. 21.00 – zakończenie działalności handlowej

18.12.2020 r. (piątek) 
Godz.  10.00 – 12.00 przygotowanie stoisk i stanowisk
Godz.12.00 – rozpoczęcie działalności handlowej
Godz. 16.00 – rozpoczęcie działań  artystycznych  według programu organizatora
Godz. 21.00 – zakończenie działalności handlowej

19.12.2020 r. (sobota) 
Godz.  10.00 – 12.00  przygotowanie stoisk i stanowisk
Godz.12.00 – rozpoczęcie działalności handlowej
Godz. 15.00 – rozpoczęcie działań  artystycznych  według programu organizatora
Godz. 21.00 – zakończenie działalności handlowej

20.12.2020r.  (niedziela)
Godz. 10.00 12.00  przygotowanie stoisk i stanowisk
Godz.12.00  - rozpoczęcie działalności handlowej
Godz. 15.00  -  rozpoczęcie działań artystycznych  według programu organizatora
Godz. 18.00  zakończenie działalności handlowej


2.4 Uczestnicy otrzymują prawo wjazdu samochodami na miejsce festiwalu jedynie w 
      wyznaczonych godzinach celem dostarczenia   towarów oraz wyposażenia niezbędnego  do 
      prowadzenia działalności. 

2.5  Głównym obowiązkiem  uczestnika będzie:
      a/    zapewnienie nieprzerwanej obsługi stoiska w godzinach prowadzenia działalności handlowej;
     b/    wykonanie  świątecznej dekoracji świetlnej prowadzonego przez siebie stanowiska;
      c/    odpowiedzialność za prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
     d/    utrzymanie swego stanowiska i jego najbliższego otoczenia w porządku.

2.6  Wzajemne szczegółowe prawa i obowiązki uczestnika imprezy i organizatora określa umowa, 
       którą .otrzyma każdy uczestnik zakwalifikowany do udziału w Jarmarku

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

3.1  Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do Biura Organizatora   osobiście, przesyłką 
        pocztową/kurierską na adres Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60 58-500 Jelenia 
        Góra  lub mailem (na adres impresariat@jck.pl ) wypełnionego (w przypadku maila   
        zeskanowanego) formularza - Karty Zgłoszenia – najpóźniej do 20 listopada 2020r.

3.2  Samo dostarczenie Karty Zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem podmiotu do 
       uczestnictwa w jarmarku . Organizator na podstawie przesłanych kart zgłoszenia (po analizie  
       oferty i zakładanego kształtu artystycznego imprezy) zaprosi do udziału wybranych 
       uczestników.

3.3  Podmioty  zakwalifikowane do uczestnictwa w Jarmarku otrzymają powiadomienie do 25   
        Listopada 2020 wraz umową o współpracy do podpisania przez Uczestnika. 
        W celu zwiększenia szansy na kwalifikację do Jarmarku  wskazane jest przesłanie organizatorowi    
       wraz z kartą zgłoszenia informacji dotyczącej prowadzonej działalności  (fotografii stanowiska \ 
        produktów, adresu strony internetowej itp.) 

3.4   Decyzje komisji kwalifikacyjnej Organizatora są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
W związku z zaleceniem Prezesa Rady Ministrów RP związanym z epidemią koronawirusa informujemy przeniesieniu eliminacji miejskich na inny termin, tj. 07.04.2020 godz. 10.00.
Koncert: Ania Rusowicz / 18.01.2020
Zapraszamy Was w bigbitowo-rockową muzyczną podróż, w którą chętnie wybierali się hipisi a dzisiaj ich idee są jak najbardziej aktualne.  Ania Rusowicz - polska wokalistka, zdobywczyni czterech nagród FRYDERYK , kompozytorka, tekściarka ale przede wszystkim osoba która na nowo przywróciła styl i muzykę lat 60tych i 70tych w Polsce, nagrywając cztery płyty w stylu retro, z których dwie okryły się statusem „złotych”.