Cykl Warsztatów Świadomości Ciała, Ruchu, Przestrzeni, Głosu, Emocji i Prezentacji


Cykl Warsztatów 
Świadomości Ciała, Ruchu, Przestrzeni, Głosu, Emocji i Prezentacji

Warsztaty odbywać się będą w JCK przy ul. 1 Maja 60

Pierwsze zajęcia - 3 października 2021 od godz 9.30 - Sala Nowa JCK ul. 1 Maja 60 / UWAGA! Informujemy, że zajęcia w dniu 3 października 2021 zostają odwołane na prośbę osoby prowadzącej. Kolejny termin zajęć będzie podany na naszej stronie w terminie późniejszym. Przepraszamy!  

Odpłatność: 40 zł za jedne zajęcia

Prowadzący – Piotr Rajmund Biernat

Temat zajęć: MODUŁ II  - KONTAKT IMPROWIZACJAMODUŁ I 
 
ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA, RUCHU I PRZESTRZENI  - CIAŁO LUDZKIE JAKO INSTRUMENT
[+18 nie jest wymagane żadne doświadczenie ruchowe, jednak osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o wcześniejszy kontakt z prowadzącym]
 
Ciało jest podstawowym narzędziem ekspresji człowieka. Ten moduł skupi się na różnych ćwiczeniach, które pozwolą ciału odpowiedzieć na jego naturalny impuls do ruchu. Uczestnicy są zachęcani do podejmowania ryzyka i odkrywania w przyjaznej atmosferze  bez oceniania. Ciągłe odwoływanie się do Techniki Aleksandra i Labana jest elementem warsztatów
Plan pracy: 3.5 godziny 
Ćwiczenia interpretacyjne i ekspresyjne - działanie z impulsu
Odkrywanie wszystkich 3 wymiarów I możliwości naturalnego ruchu naszego ciała
Miejsce i inicjacja ruchu
Elementy Czasu/Ciężaru/Przestrzeni/Koordynacji jako podstawę zasady ruchu ciała - Laban
Ćwiczenie pamięci ruchowej
Słuchanie I praca z partnerem
 MODUŁ II 
 
KONTAKT IMPROWIZACJA

[ +18 Uczestnictwo w tych warsztatach jest rekomendowane dla osób które ukończyły Moduł I lub posiadają doświadczenie ruchowe: tancerze, aktorzy sportowcy]
 
 
To technika ruch naturalnego, w której kontakt fizyczny jest punktem startowym poszukiwań poprzez improwizację ruchową. Jest to więc forma improwizacji ruchowej.
Elementy techniki improwizacji kontaktowej  składają się działania związane z:

  •  przeniesieniem wagi ciała, 
  •  dzieleniem wagi,
  •  przeciwwagę, 
  •  przetaczanie, 
  •  opadanie, 
  •  podtrzymywanie  
  •  podnoszenie
  •  praca z partnerem wykorzystując elementy kontaktu improwizacji


MODUŁ III 
 
ŚWIADOMOŚĆ GŁOSU

[ +18 Uczestnictwo w tych warsztatach jest rekomendowane dla osób które ukończyły Moduł I lub posiadają doświadczenie ruchowe: tancerze, aktorzy]
 
 
Celem pracy nad głosem jest stworzenie przejrzystości dla emocji, intencji, słów, pragnień i obrazów. Uczestnicy będą badać techniki zbliżania się do słowa mówionego, w tym rozgrzewkę techniką Linklatera.
 
Rozgrzewka ruchowa Wykorzystując poznane ćwiczenia z pierwszego dnia wykonamy krótką rozgrzewkę aby obudzić ciało i głos 
Oddech jako zarodek głosu
Połączenie głosu  i ruchu
Odkrywanie skali i barwy własnego dźwięku
Dynamika/Prędkość/Powtórzenie/Głośność jako elementy mowy
Powiązanie ruchu i głosu
 MODUŁ IV
 
ŚWIADOMOŚĆ EMOCJI I PREZENTACJI

 
[ +18 Uczestnictwo w tych warsztatach jest rekomendowane dla osób które ukończyły Moduł I i  III lub posiadają doświadczenie ruchowe i głosowe: tancerze, aktorzy]
 
W tym module uczestnicy będą eksplorować i kontrolować własne pozytywne i negatywne emocje na potrzeby prezentacji aktorskich. W tej części skupimy się na aplikowaniu poznanych elementów w działaniach aktorskich i improwizacyjnych.
Uczestnicy będą poproszeni o przygotowanie werbalne na  warsztaty 1 minutowej prawdziwej historii z  ich życia 
W tym module uczestnicy zaprezentują swoje historie przed innymi uczestnikami pod okiem prowadzącego wykorzystując wszystkie elementy poznane podczas warsztatów:
 
Rozgrzewka ruchowa I głosowa
Odkrywanie emocji
Natężenie i ich kontrola
Gest jako forma ekspresji
Wyrażanie emocji przez ciało, gest i głos
Prezentowanie i występowanie publiczne
Indywidualna praca nad historią
Prezentacja 
 PROWADZĄCY:
 
Piotr R. Biernat
Aktor / Choreograf / Trener ruchu i walk scenicznych

 
Piotr R. Biernat 
Z wykształcenia aktor dramatycznym, ukończył Wrocławską PWST w 1995.
Jednak to ruch i taniec współczesny przejął dominującą rolę w jego początkowej karierze. W 1996 Wyjechał na stypendium do Vancouver w Kanadzie tam studiował w Anna Wyman School a później Main Dance Studio. Tak zaczęła się jego artystyczna przygoda. W 1999 wyjechał do Toronto aby studiować w School of Toronto Dance Theatre. Ucząc się i poznając  technikę  Marthy Graham, Rudolfa Labana, Aleksander , Viewpoints,  kontaktu Improwizacji i Meissnera. 
W swojej wieloletniej karierze jako aktor, tancerz i choreograf miał możliwość  współpracować i podróżować z wieloma teatrami ruchu w Kanadzie,USA  i Japonii : Danny Grossman Dance Theatre, Kaeja D'dance, CORPUS, Kahawi Theatre. 
Na różnych festiwalach prezentował własne choreografie Past Perfect, To-get-Her, Black and White, Bodies and Motion, Wounded. Jego  dorobek filmowy obejmuje Asylum of spoons, Coffee Shop, TV  Show Reign i choreografię Bravo! Fact Video, Acalanto. 
Od 2010 wykłada na wydziale aktorskim w Toronto Film School I, a   od 2018 na wydziale aktorskim George Brown College Theatre Program w Toronto.
Od kilku lat dzieli swój czas pomiędzy Kanadę i Polskę.
W 2010 tworzył choreografię dla Wrocławskiego Teatru Pantomimy,  również wystąpił w kilku serialach telewizyjnych, Licencji na wychowanie, Tancerze,  Pierwszej Miłości, Ślad, Lombard, Ojciec Mateusz, Zakochani po uszy i w wielu reklamach telewizyjnych.
 

https://www.torontofilmschool.ca/programs/acting-for-film-tv-and-the-theatre-diploma/faculty/

 

https://www.georgebrown.ca/arts-design-information-technology/media-performing-arts/theatre/theatre-faculty-directory#biernat

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mc_lNV4YwAk

 

„GŁOSEM” szkoła muzyki rozrywkowej
Nauka śpiewu i gry na instrumentach. Konsultacje z zakresu emisji głosu. Zajęcia prowadzone są na zasadach indywidualnych lekcji. W zależności od oczekiwań i umiejętności uczestników praca odbywa się na różnych poziomach dla początkujących i zaawansowanych. Możliwość konsultacji jednorazowych oraz system przygotowania na uczelnie artystyczne (również teatralne, kształcenie głosu).
Pracownia Rysunku i Malarstwa Dla Dorosłych
Doskonalenie technik w tematach: martwa natura, postać, portret oraz wykonywanie prac w plenerze. W zależności od zainteresowań uczestników, tematy poszerzone zostaną o techniki graficzne (drzeworyt, linoryt) i ćwiczenia z abstrakcji. Techniki i tematy realizowane są w trybie indywidualnym.