Cykl Warsztatów Świadomości Ciała, Ruchu, Przestrzeni, Głosu, Emocji i Prezentacji


Cykl Warsztatów 
Świadomości Ciała, Ruchu, Przestrzeni, Głosu, Emocji i Prezentacji

Warsztaty odbywać się będą w JCK przy ul Maja 60
Cykl zajęć 2x w miesiącu- Sala Nowa lub Kameralna
Ilość miejsc ograniczona ( do 14 osób)
Pierwsze planowane zajęcia-10 i 24 października 2020 
Godzina 10.00- 13.00
Cena 40.00PLN
Płatności należy dokonywać  na konto JCK  z dopiskiem” Warsztat P. Biernata oraz podaniem aktualnej daty odbywającego się warsztatu. Przed wpłatą należy zadzwonić do sekretariatu JCK aby zapisać się na listę uczestników oraz upewnić się czy są jeszcze wolne miejsca. Wpłaty i zapisy  powinny być dokonane najpóźniej na tydzień przed mającymi się odbyć zajęciami.

Prowadzący – Piotr Rajmund Biernat
 MODUŁ I 3.5 godziny
 
ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA, RUCHU I PRZESTRZENI  - CIAŁO LUDZKIE JAKO INSTRUMENT
[+18 nie jest wymagane żadne doświadczenie ruchowe, jednak osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o wcześniejszy kontakt z prowadzącym]
 
Ciało jest podstawowym narzędziem ekspresji człowieka. Ten moduł skupi się na różnych ćwiczeniach, które pozwolą ciału odpowiedzieć na jego naturalny impuls do ruchu. Uczestnicy są zachęcani do podejmowania ryzyka i odkrywania w przyjaznej atmosferze  bez oceniania. Ciągłe odwoływanie się do Techniki Aleksandra i Labana jest elementem warsztatów
Plan pracy: 3.5 godziny 
Ćwiczenia interpretacyjne i ekspresyjne - działanie z impulsu
Odkrywanie wszystkich 3 wymiarów I możliwości naturalnego ruchu naszego ciała
Miejsce i inicjacja ruchu
Elementy Czasu/Ciężaru/Przestrzeni/Koordynacji jako podstawę zasady ruchu ciała - Laban
Ćwiczenie pamięci ruchowej
Słuchanie I praca z partnerem
 MODUŁ II 3.5 godziny
 
KONTAKT IMPROWIZACJA

[ +18 Uczestnictwo w tych warsztatach jest rekomendowane dla osób które ukończyły Moduł I lub posiadają doświadczenie ruchowe: tancerze, aktorzy sportowcy]
 
 
To technika ruch naturalnego, w której kontakt fizyczny jest punktem startowym poszukiwań poprzez improwizację ruchową. Jest to więc forma improwizacji ruchowej.
Elementy techniki improwizacji kontaktowej  składają się działania związane z:

  •  przeniesieniem wagi ciała, 
  •  dzieleniem wagi,
  •  przeciwwagę, 
  •  przetaczanie, 
  •  opadanie, 
  •  podtrzymywanie  
  •  podnoszenie
  •  praca z partnerem wykorzystując elementy kontaktu improwizacji


MODUŁ III 
 
ŚWIADOMOŚĆ GŁOSU

[ +18 Uczestnictwo w tych warsztatach jest rekomendowane dla osób które ukończyły Moduł I lub posiadają doświadczenie ruchowe: tancerze, aktorzy]
 
 
Celem pracy nad głosem jest stworzenie przejrzystości dla emocji, intencji, słów, pragnień i obrazów. Uczestnicy będą badać techniki zbliżania się do słowa mówionego, w tym rozgrzewkę techniką Linklatera.
Plan pracy: 3.5 godziny
 
Rozgrzewka ruchowa Wykorzystując poznane ćwiczenia z pierwszego dnia wykonamy krótką rozgrzewkę aby obudzić ciało i głos 
Oddech jako zarodek głosu
Połączenie głosu  i ruchu
Odkrywanie skali i barwy własnego dźwięku
Dynamika/Prędkość/Powtórzenie/Głośność jako elementy mowy
Powiązanie ruchu i głosu
 MODUŁ IV
 
ŚWIADOMOŚĆ EMOCJI I PREZENTACJI

 
[ +18 Uczestnictwo w tych warsztatach jest rekomendowane dla osób które ukończyły Moduł I i  III lub posiadają doświadczenie ruchowe i głosowe: tancerze, aktorzy]
 
W tym module uczestnicy będą eksplorować i kontrolować własne pozytywne i negatywne emocje na potrzeby prezentacji aktorskich. W tej części skupimy się na aplikowaniu poznanych elementów w działaniach aktorskich i improwizacyjnych.
Uczestnicy będą poproszeni o przygotowanie werbalne na  warsztaty 1 minutowej prawdziwej historii z  ich życia 
W tym module uczestnicy zaprezentują swoje historie przed innymi uczestnikami pod okiem prowadzącego wykorzystując wszystkie elementy poznane podczas warsztatów:
 
Plan pracy: 5 godziny
 
Rozgrzewka ruchowa I głosowa
Odkrywanie emocji
Natężenie i ich kontrola
Gest jako forma ekspresji
Wyrażanie emocji przez ciało, gest i głos
Prezentowanie i występowanie publiczne
Indywidualna praca nad historią
Prezentacja 
 PROWADZĄCY:
 
Piotr R. Biernat
Aktor / Choreograf / Trener ruchu i walk scenicznych

 
Piotr R. Biernat 
Z wykształcenia aktor dramatycznym, ukończył Wrocławską PWST w 1995.
Jednak to ruch i taniec współczesny przejął dominującą rolę w jego początkowej karierze. W 1996 Wyjechał na stypendium do Vancouver w Kanadzie tam studiował w Anna Wyman School a później Main Dance Studio. Tak zaczęła się jego artystyczna przygoda. W 1999 wyjechał do Toronto aby studiować w School of Toronto Dance Theatre. Ucząc się i poznając  technikę  Marthy Graham, Rudolfa Labana, Aleksander , Viewpoints,  kontaktu Improwizacji i Meissnera. 
W swojej wieloletniej karierze jako aktor, tancerz i choreograf miał możliwość  współpracować i podróżować z wieloma teatrami ruchu w Kanadzie,USA  i Japonii : Danny Grossman Dance Theatre, Kaeja D'dance, CORPUS, Kahawi Theatre. 
Na różnych festiwalach prezentował własne choreografie Past Perfect, To-get-Her, Black and White, Bodies and Motion, Wounded. Jego  dorobek filmowy obejmuje Asylum of spoons, Coffee Shop, TV  Show Reign i choreografię Bravo! Fact Video, Acalanto. 
Od 2010 wykłada na wydziale aktorskim w Toronto Film School I, a   od 2018 na wydziale aktorskim George Brown College Theatre Program w Toronto.
Od kilku lat dzieli swój czas pomiędzy Kanadę i Polskę.
W 2010 tworzył choreografię dla Wrocławskiego Teatru Pantomimy,  również wystąpił w kilku serialach telewizyjnych, Licencji na wychowanie, Tancerze,  Pierwszej Miłości, Ślad, Lombard, Ojciec Mateusz, Zakochani po uszy i w wielu reklamach telewizyjnych.
 

https://www.torontofilmschool.ca/programs/acting-for-film-tv-and-the-theatre-diploma/faculty/

 

https://www.georgebrown.ca/arts-design-information-technology/media-performing-arts/theatre/theatre-faculty-directory#biernat

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mc_lNV4YwAk

 

Pracownia Edukacji Twórczej Grupa Młodsza
Założeniem pracowni jest edukacja twórcza poprzez zabawę. Podczas zajęć będziemy wykorzystywać techniki plastyczne, teatralne, ruchowe - stymulujące naturalny rozwój dziecka, kształtujące jego wyobraźnię. Wykorzystanie takich metod jak: relaksacja, drama, naturalny rytm, arteterapia, muzykoterapia, kinezjologia, metoda Dennisona - pozwala na rozwój sensomotoryczny uczestnika oraz kształtuje jego twórczą osobowość.
ALCHEMICZNA PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA
Zajęcia przeznaczone dla wszystkich, którzy maja ochotę poznać tajniki tradycyjnych procesów fotograficznych. Są one wprowadzeniem do fotografii jako dziedziny wszechstronnej wypowiedzi twórczej, nie ograniczającej się wyłącznie do współczesnych - cyfrowych metod rejestracji obrazu.