1+1=1

Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: - Dramacentrum Bezejména, z.s. (Liberec)
Nr rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001741
Rzeczowa realizacja projektu: 01.01.2019r. – 31.08.2019r.
Wartość projektu JCK: 23 515,73 €
Dofinansowanie z EFRR: 19 988,37 €
Adres strony internetowej programu: http://www.cz-pl.eu


Projekt "1+1=1” obejmuje warsztaty dla chórów w Jeleniej Górze i w Libercu lub okolicy. Podczas warsztatów czescy i polscy uczestnicy (ok. 70 osób) doskonalić będą wspólnie umiejętności wokalne pod okiem doświadczonych prowadzących. Efektem warsztatów będzie koncert finałowy w Jeleniej Górze na rynku, gdzie oprócz występu powarsztatowego odbędą się też koncerty dodatkowe. Drugi koncert finałowy odbędzie się w Libercu. Nazwa oznacza: 1 CZ chór + 1 PL chór równa się 1 wspólny chór.


Projekt „1+1=1” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014 - 2020 oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

„Bo do tanga trzeba dwojga, Polsko-Niemieckie warsztaty taneczne"
Projekt „Bo do tanga trzeba dwojga, Polsko-Niemieckie warsztaty taneczne" zakłada cykl ośmiu dwudniowych tanecznych spotkań warsztatowych w Jeleniej Górze. Podczas warsztatów, uczestnicy z Polski i Niemiec doskonalić będą umiejętności taneczne.
„Tango, tango, tango…”
Projekt "Tango, tango, tango..." to cykl sześciu dwudniowych tanecznych spotkań warsztatowych tanga argentyńskiego w Jeleniej Górze. Podczas warsztatów, uczestnicy z Polski i Czech będą doskonalić umiejętności taneczne. W ramach jednego weekendu będzie przeprowadzonych 15h pracy warsztatowej (9h w sobotę i 6h w niedzielę).