1+1=1

Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: - Dramacentrum Bezejména, z.s. (Liberec)
Nr rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001741
Rzeczowa realizacja projektu: 01.01.2019r. – 31.08.2019r.
Wartość projektu JCK: 23 515,73 €
Dofinansowanie z EFRR: 19 988,37 €
Adres strony internetowej programu: http://www.cz-pl.eu


Projekt "1+1=1” obejmuje warsztaty dla chórów w Jeleniej Górze i w Libercu lub okolicy. Podczas warsztatów czescy i polscy uczestnicy (ok. 70 osób) doskonalić będą wspólnie umiejętności wokalne pod okiem doświadczonych prowadzących. Efektem warsztatów będzie koncert finałowy w Jeleniej Górze na rynku, gdzie oprócz występu powarsztatowego odbędą się też koncerty dodatkowe. Drugi koncert finałowy odbędzie się w Libercu. Nazwa oznacza: 1 CZ chór + 1 PL chór równa się 1 wspólny chór.


Projekt „1+1=1” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014 - 2020 oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Zakup samochodu transportowo-osobowego
Jeleniogórskie Centrum Kultury informuje, że zrealizowało zadanie  pn. „Zakup samochodu transportowo -osobowego dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury”. W ramach zadania został zakupiony w formie leasingu, samochód typu bus - marki Fiat Ducato. Wartość samochodu w dniu zakupu wyniosła 137 760,00 zł brutto. Zakup był możliwy dzięki dotacji celowej udzielonej z budżetu miasta Jeleniej Góry w wysokości 30 000 zł, z której została zapłacona inicjacyjna rata leasingowa.
"Rzemiosła ducha gór"
W ramach projektu odbędzie się kilka warsztatów, prelekcji i prezentacji ukierunkowanych na karkonoską kuchnię i rzemiosła, konkurs dla dzieci i trzydniowy jarmark świąteczny na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze, który ukierunkowany będzie na prezentację lokalnej gastronomii, rzemiosł i muzyki z obu stron granicy. We wszystkich działaniach udział wezmą ludzie z Polski i Czech.