Pracownia Edukacji Twórczej

Dzieci 7 - 11 lat
Poniedziałek, godz. 16:00 - 18:00

Początek zajęć: 2 października 2023

Instruktor:
Liliana Fularz –
nauczycielka wychowania przedszkolnego, animator Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, trener terapii pedagogicznej, instruktor kinezjologii edukacyjnej, współautorka warsztatów dla nauczycieli promujących pedagogikę zabawy „Uczymy się bawiąc w przedszkolu i szkole”.

Program:
W tej pracowni będziemy się dobrze bawić. Będziemy się bawić sztuką. Poznamy różne techniki plastyczne i będziemy eksperymentować materiałami. Tematyka zajęć wiązać się będzie z zagadnieniami bliskimi dziecku i zgodnymi z jego zainteresowaniami: rodziną, najbliższym otoczeniem, przyrodą, literaturą dla dzieci, fantastyką. Podczas zajęć będą wykorzystywane elementy pedagogiki zabawy i kinezjologii edukacyjnej. Celem zajęć jest wyrabianie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć w formie prac plastycznych oraz budowanie pewności siebie i wiary we własne siły.
 

Odpłatność: 75 zł / miesiąc 

Sala 102, 1 Maja 60

Tango Karkonosze
Nasza aktywność przejawia się w organizacji trzech następujących działań:warsztaty (okazjonalne) prowadzone przez instruktorów z dużych ośrodków tangowych, praktik - czyli szkoleń powarsztatowych we własnym zakresie, milong - czyli „tangowych dancingów" stanowiących uwieńczenie dwóch poprzednich działań.
Aktywna Kreatywna Sobota
Propozycja oryginalnych, kreatywnych działań dla dzieci, które uwielbiają spędzać wolny czas w sposób aktywny i niekonwencjonalny. W roku ubiegłym zapoczątkowaliśmy cykl zajęć plastycznych w ramach autorskiej pracowni SZTUKU- PUKU oraz zabaw komputerowych z Minecrafta.