Pracownia Edukacji Twórczej

Dzieci 8 - 12 lat
Piątek, godz. 16:00 - 18:00

Początek zajęć: 17 września 2021, godzina 16:00

Prowadzący: Urszula Patronik – animator kultury o specjalizacji teatralnej, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnej, pedagog specjalny instruktor zajęć arteterapuetycznych. Interesuje się teatrem, tańcem, plastyką. Dzielna matka trzech synów.

Program:
Założeniem pracowni jest edukacja twórcza poprzez zabawę. Wykorzystując techniki plastyczne i teatralne wprowadzamy młodego człowieka w świat kreatywnych działań i wyrażania swoich emocji. W tej pracowni praca koncentrować się będzie na działaniach okołoteatralnych, czerpiąc z ogromnych możliwości tej sztuki (teatr cieni, budowa maski, animacja lalki, marionetki, tworzenie scenografii, kostium teatralny). Pracownia wzbogacona jest o elementy auteterapeutyczne, kinezjologiczne, terapię taktylną i inne które wzbogacą rozwój sensomotoryczny uczestnika zajęć.

Odpłatność: 60 zł / miesiąc 
we wrześniu 2021 - 30 zł

Sala 108, 1 Maja 60

Zajęcia edukacyjne dla szkół i przedszkoli
Nauka języka angielskiego dla przedszkolaków
Zajęcia opierają się na  połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajanie języka obcego. Jest to bezstresowe osłuchiwanie się z językiem angielski poprzez zabawy z rytmem,  piosenkami i ruchem.  Opowieści ruchowe, elementy rytmiki oraz ćwiczenia ogólno usprawniające  rozwijają  wyobraźnię i pamięć dzieci, a także wzmacniają ciało i poprawiają jego koordynację, prawidłowe napięcie oraz gibkość.